Nowości

Dermatologia: Leki przeciwpadaczkowe a nowotwory skóry

Lek. Paweł Traczewski

Większość leków przeciwpadaczkowych nie jest związana z rozwojem raka skóry i czerniaka, jednak taką zależność stwierdzono w odniesieniu do rozwoju raka kolczystokomórkowego u pacjentów leczonych karbamazepiną i lamotryginą.

Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe jest podstawowym czynnikiem ryzyka rozwoju czerniaka, a także nieczerniakowych raków skóry – raka podstawnokomórkowego (BCC) i kolczystokomórkowego (SCC). Część leków o działaniu fotouczulającym ma udowodniony wpływ na rozwój tych nowotworów, np. psoraleny zwiększają zapadalność na SCC, a hydrochlorotiazyd na SCC, BCC i pewne formy czerniaka. Niektóre leki przeciwpadaczkowe mają działanie fotouczulające. Zaliczamy do nich karbamazepinę, lamotryginę, fenobarbital, fenytoinę, topiramat i kwas walproinowy.

Do góry