Nowości

Neurologia: Udary niedokrwienne mózgu a krwinki krwi obwodowej

Dr n. med. Piotr Warakomski

Stwierdzono, że nieprawidłowe stężenia niektórych z wewnątrznaczyniowych czynników krzepnięcia oraz podwyższona ilość płytek i eozynofilia są istotnie skojarzone z udarami.

Powstawanie zakrzepu oraz procesy aktywacji układu płytek krwi są istotnymi, uznanymi czynnikami sprawczymi udarów niedokrwiennych mózgu. Rola prewencyjna terapii przeciwpłytkowej oraz antykoagulacyjnej ma ustaloną pozycję terapeutyczną, przede wszystkim w prewencji wtórnej. Jednak właściwości koagulologiczne i reologiczne krwinek są dość skomplikowane, nie jest oczywiste, czy różne rodzaje udarów niedokrwiennych mają istotny związek z konkretnymi cechami poszczególnych typów krwinek.

Rozwiązania tych problemów badawczych podjęło się szacowne konsorcjum ośrodków badawczych pod kierunkiem oddziału klinicznego Uniwersytetu Cambridge w Anglii. Badacze przeanalizowali dane statystyczne z 27 opublikowanych badań genetycznych, które obejmowały 375 tys. osób, i uzyskali dane genetyczne wśród pacjentów z udarem od konsorcjum MEGASTROKE dotyczące 67 tys. osób z udarem.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Często zapominamy, iż krwinki mają setki innych funkcji poza przenoszeniem życiodajnego tlenu. Niewątpliwie nie wszystko jeszcze zostało odkryte w badaniu hematologicznych [...]

Do góry