Zalecenia

Otolaryngolog w czasie zarazy

O specjalnych zaleceniach opracowanych dla ochrony otolaryngologów przed zakażeniami w czasie pandemii z prof. dr hab. med. Małgorzatą Wierzbicką kierującą Kliniką Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Poznaniu rozmawia Danuta Pawlicka

MT: Co mówią europejskie zalecenia o bezpieczeństwie otolaryngologa, jednego ze specjalistów najbardziej narażonych na zakażenie? Czy na tych zaleceniach opierają się procedury wypracowane przez poznańską klinikę?

PROF. MAŁGORZATA WIERZBICKA: Otolaryngologia w poznańskim Szpitalu Uniwersyteckim im. Heliodora Święcickiego właściwie nie przerwała świadczeń medycznych od początku pandemii COVID-19. W pierwszych dniach marca bazowaliśmy na fragmentarycznych informacjach literaturowych. W gronie dyrekcji i specjalistów z naszego szpitala staraliśmy się opracować bezpieczny model postępowania dla oddziałów zabiegowych. Już wówczas swoje wytyczne mieli specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii. I już wtedy wiedzieliśmy, jak narażeni na zakażenie są pracownicy eksponowani na kontakt z drogami oddechowymi pacjenta. Rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi na czas pandemii COVID-19 były bardzo potrzebne. Obejmują zalecenia dla praktyki ambulatoryjnej i szpitalnej. Powstały na bazie publikacji i rekomendacji światowych, opublikowanych przed 15.04.2020 roku. Są to doświadczenia lekarzy z Chin, Korei, Australii, USA, a wśród krajów europejskich z Anglii i Włoch.

MT: Takim problemom poświęcone było także internetowe seminarium?

M.W.: Webinarium było wspólną inicjatywą. Prof. Krzysztof Simon przedstawił zasady postępowania z chorym zakażonym COVID-19 w imieniu Polskiego Towarzystwa Epidemiologii i Chorób Zakaźnych, a aspekty organizacyjne i ekonomiczne omówił dyrektor ekonomiczny naszego szpitala, Stanisław Szczepaniak. Zobrazowano też punkty ważne dla otorynolaryngologów przy aktualnym stanie pandemii COVID-19 i dla aktualnego stanu wiedzy (przyp. red. – prof. Wierzbicka zapoznała lekarzy m.in. z procedurami wypracowanymi w Poznaniu).

Do góry