Medycyna sportowa

Niestabilność kręgosłupa – nieoperacyjne leczenie

Dr hab., prof. nadzw. AWF Aleksandra Truszyńska-Błaszak

AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Właściwie zbudowany kręgosłup lędźwiowy charakteryzuje się:

• prawidłowym kątem nachylenia kości krzyżowej,

• prawidłową lordozą,

• prawidłową budową kręgów, szczególnie kręgu L5,

• prawidłową budową kości krzyżowej, a szczególnie kręgu S1.

Niestabilność międzykręgowa to utrata sztywności segmentu ruchowego, w którym pod wpływem przyłożonej siły następuje większe przesunięcie, niżby to było możliwe przy jego prawidłowej strukturze. Niestabilnością międzykręgową nazywamy niezdolność do zachowania właściwych stosunków anatomicznych w pozycji stojącej. W fazie niestabilnej dochodzi do:

• zmniejszenia wysokości krążka międzykręgowego,

• rozluźnienia więzadeł i torebek stawowych,

• zmian zwyrodnieniowych w torebkach międzykręgowych.

Anatomiczna definicja niestabilności

Anatomiczna definicja niestabilności wg Dupuis i wsp. to trójfazowy, postępujący proces zwyrodnieniowy w obrębie segmentu ruchowego prowadzący do:

1. Dysfunkcji.

2. Niestabilności.

3. Ponownej stabilizacji.

Segment ruchu lędźwiowego jest uważany za niestabilny, gdy wykazuje nieprawidłowy ruch. Ten ruch może mieć nieprawidłową jakość (niewłaściwe wzorce sprzężenia) lub ilość (niewłaściwy zwiększony ruch).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Niestabilność kręgosłupa

Niewielkie odchylenia w budowie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego przy obciążeniach niefizjologicznych są przyczyną złamań przeciążeniowych węziny łuku, zmian zwyrodnieniowych tylnych kręgosłupa i uszkodzenia krążka międzykręgowego. [...]

Nieoperacyjne leczenie kręgozmyków

Główna zasada nieoperacyjnego leczenia kręgozmyków to odciążenie poprzez wytworzenie czynnej lub biernej stabilizacji. Należy unikać sportów o dużym obciążeniu, takich jak rugby, [...]

Do góry