Badania kliniczne

AKTUALNE PROGRAMY LEKOWE

dr n. med. Bartosz Spławski

Na lipcowej liście refundacyjnej pojawiły się trzy nowe programy lekowe dotyczące leczenia: choroby Cushinga, zróżnicowanego raka tarczycy oraz cukrzycowego obrzęku plamki

Program B.118 dotyczy leczenia choroby Cuschinga z zastosowaniem pasyreotydu

Kryteria kwalifikacji do programu:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Program B.118 dotyczy leczenia choroby Cuschinga z zastosowaniem pasyreotydu

Kryteria kwalifikacji do programu:

Program B.119 dotyczący leczenia sorafenibem pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym

Kryteria kwalifikacji:

Program B.120 dotyczący leczenia cukrzycowego obrzęku plamki afliberceptem, bewacyzumabem lub deksametazonem w postaci implantu

Kryteria kwalifikacji:
Do góry