Wywiad pod pretekstem wywiad pod pretekstem

Wiarygodni lekarze budują zaufanie społeczne i odwracają niekorzystne trendy

Wahający się w sprawie szczepień poszukują wiarygodnych danych, specjalistów czytających literaturę fachową, którym można zaufać – mówi dr hab. n. med. Wojciech Feleszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współautor badań na temat zmian postaw ludzi wobec szczepień przeciwko COVID-19, w rozmowie z Agnieszką Fedorczyk


Mieszkańcy Polski zmienili stosunek do szczepienia przeciwko COVID-19 nawet o 180 stopni – wynika ze wspólnych badań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz agencji badawczej ARC Opinia i Rynek, zawartych we właśnie opublikowanej jako preprint (wyniki nierecenzowane) na platformie SSRN pracy zatytułowanej „Public vaccination reluctance: What makes us change our minds? Results of a longitudinal cohort survey” (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3972292).

Z badania wynika, że co trzecia osoba deklarująca w 2020 r., że nie zaszczepi się przeciwko COVID-19 zaszczepiła się przynajmniej jedną dawką (27%) lub planuje to zrobić (6%).

Jeszcze większa zmiana zaszła wśród osób wyrażających niepewność/sceptycyzm wobec takich szczepionek w 2020 r. Ponad połowa z nich (57%) przyjęła przynajmniej jedną dawkę, a co szósta osoba (16%) planuje się zaszczepić.

Najmniejsza zmiana zaszła wśród osób, które w 2020 r. deklarowały chęć zaszczepienia: 79% przyjęło przynajmniej jedną dawkę, a 12% planuje to zrobić.

Mniej niż co dziesiąta osoba (9%) zmieniła swój stosunek do szczepienia przeciwko COVID-19 na negatywny.

MT: Czy na podstawie uzyskanych wyników badań, których jest pan współautorem, możemy już mówić o trendzie w kierunku większej wyszczepialności wśród Polaków?

Dr Wojciech Feleszko: Zdecydowanie tak. Badanie z czerwca 2020 r. pokazało, że chętnych do zaszczepienia było wtedy tylko 30% Polaków, drugie 30% się wahało. Obecnie [stan z grudnia 2021] zaszczepionych jest niemal 60% Polaków. To lepszy wynik. Drugie badanie przeprowadziliśmy w sierpniu 2021 r. Zapytaliśmy o chęć szczepienia te same osoby, które wzięły udział w poprzednim badaniu i okazało się, że część z wahających się zmieniła zdanie i zamierza się zaszczepić lub już to zrobiła. Jest to zdecydowanie korzystny trend.

MT: Co wpłynęło na zmianę stosunku społeczeństwa do szczepień?

W.F.: Zarówno ci, którzy od początku byli chętni do szczepienia, jak i ci wahający się oraz osoby niechętne, które potem zmieniły zdanie, jako argument za poddaniem się szczepieniu wymieniają na pierwszym miejscu troskę o własne zdrowie i bezpiecz...

Do góry