Badania kliniczne

Badanie oceniające zdarzenia niepożądane i zmianę aktywności choroby po dożylnym podaniu ABBV-383 w skojarzeniu z leczeniem przeciwnowotworowym u dorosłych uczestników z nawrotowym/opornym szpiczakiem mnogim

dr n. med. Bartosz Spławski

Szpiczak mnogi (MM − multiple myeloma) jest chorobą komórek plazmatycznych charakteryzującą się wzrostem klonalnych komórek plazmatycznych w szpiku kostnym. Celem tego badania jest ocena bezpieczeństwa i toksyczności preparatu ABBV-383 podawanego jednocześnie z pomalidomidem-deksametazonem (Pd), lenalidomidem-deksametazonem (Rd), daratumumabem-deksametazonem (Dd) lub nirogacestatem (Niro) u dorosłych uczestników z nawrotowym/opornym na leczenie (R/R − relapsed/refractory) szpiczakiem mnogim. Oceniane będą zdarzenia niepożądane i zmiana aktywności choroby.

Do góry