Badania kliniczne

AKTUALNE PROGRAMY LEKOWE

dr n. med. Bartosz Spławski

Na marcowej liście refundacyjnej pojawiły się nowe substancje dostępne w ramach onkologicznych i nieonkologicznych programów lekowych Ministerstwa Zdrowia

Program B.112 – Leczenie chorych na mukowiscydozę − możliwa będzie kwalifikacja chorych do leczenia: lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem; tezakaftorem/iwakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem; eleksakaftorem/tezakaftorem/iwakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Program B.112 – Leczenie chorych na mukowiscydozę − możliwa będzie kwalifikacja chorych do leczenia: lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem; tezakaftorem/iwakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem; eleksakaftorem/tezakaftorem/iwakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem

Do programu kwalifikowani są chorzy z potwierdzonym rozpoznaniem mukowiscydozy, którzy spełniają jednocześnie niżej przedstawione warunki:

B.130 − Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny z zastosowaniem atalurenu, do którego kwalifikacji dokonuje Zespół Koordynujący powołany przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Do programu mogą być zakwalifikowani pacjenci chodzący w wieku od 2 lat i z masą ciała >12 kg z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną przez mutację nonsensowną [...]
Do góry