Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotowała prof. dr hab. n. med. Alicja Wiercińska-Drapało z Kliniki Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Forma tego działu wzorowana jest na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka forma sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowywania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.


1. Do izby przyjęć zgłosiła się 28-letnia kobieta z bólem gardła, trudnością w połykaniu, gorączką do 39°C. Choroba rozpoczęła się przed 5 dniami, lekarz rodzinny zaordynował amoksycylinę w dawce 2 × 1000 mg. Po dwóch dniach stosowania leku wystąpiła drobnoplamista wysypka. W badaniach laboratoryjnych wykazano: liczba leukocytów 12 tys., erytrocytów 4 mln 440 tys., stężenie hemoglobiny (Hb) 14,2 g/dl, aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT) 128 j./l, aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) 112 j./l, w leukogramie mierna limfocytoza z obecnością limfocytów atypowych. W badaniu przedmiotowym stwierdzono powiększenie węzłów chłonnych szyjnych. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:

A. Mononukleoza zakaźna

B. Różyczka

C. Odra

D. Płonica

E. Angina

Komentarz:

Mononukleoza zakaźna jest chorobą wywoływaną przez wirus Epsteina-Barr (EBV). Zakażenie EBV najczęściej występuje u dzieci od 6 miesiąca życia, u których często przebiega bezobjawowo. U osób dorosłych, które nie zetknęły się wcześniej z wirusem, choroba może mieć przebieg średnio ciężki i ciężki. Okres wylęgania choroby jest długi i wynosi od 30 do 50 dni. Charakterystyczna jest triada objawów: gorączka, zapalenie gardła oraz powiększenie węzłów chłonnych, najczęściej szyjnych. Dodatkowo patognomonicznym objawem jest plamisto-grudkowa wysypka, często swędząca, pojawiająca się po podaniu amoksycyliny.

Różyczka to choroba wirusowa, często o bezobjawowym przebiegu, która również najczęściej występuje u dzieci (obecnie, dzięki szczepieniom, stwierdza się ją rzadko). Klinicznie jawne postacie charakteryzują się gorączką, drobnoplamistą wysypką, a powiększeniu ulegają zwykle węzły karkowe.

Odra to także choroba wysypkowa (gruboplamista z otrębiastym łuszczeniem w okresie zdrowienia), przebiegająca z bólem gardła w okresie prodromalnym, zwykle z towarzyszącym nieżytem błon śluzowych. Na błonie śluzowej policzków, na wysokości dolnych...

Do góry