Medycyna po Dyplomie

Medycyna po Dyplomie

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

238,00 zł
398,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł
 • Opis


  12 numerów w roku

  Redaktor naczelny
  prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

  Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
  Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
  Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

  Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
  Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

 • Spis treści

  Słowo wstępne

  Słowo wstępne

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

  Temat numeru

  Nawracające niepowikłane ZUM u kobiet. Wytyczne AUA/CUA/SUFU

  prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

  Wytyczne w praktyce

  Antybiotykoterapia w leczeniu kaszlu ostrego – wytyczne NICE 2019

  prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik

  dr hab. n. med. Marta Dąbrowska

  Przewlekłe zespoły wieńcowe – wytyczne ESC 2019

  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

  prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

  Gastroenterologia

  Leki prokinetyczne w terapii zespołów nakładania GERD i dyspepsji czynnościowej

  dr n. med. Maria Janiak

  Pulmonologia

  Bronchoskopia – praktyczne informacje dla lekarzy

  lek. Hanna Maria Winiarska

  dr hab. n. med. Szczepan Cofta

  Nefrologia

  Leukocyturia

  dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

  Chirurgia naczyniowa

  Chromanie przestankowe – możliwości leczenia nieinwazyjnego

  dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski, prof. CMKP

  Ortopedia i rehabilitacja

  Zapobieganie złamaniom kości udowej u osób starszych

  prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz

  Choroby internistyczne u kobiet w ciąży

  Przełom nadciśnieniowy u kobiet w ciąży

  lek. Andrzej J. Sałacki

  Farmakoterapia

  Leki i suplementy diety z wyciągami roślinnymi a ryzyko interakcji

  dr hab. n. med. Jarosław Woroń

  Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

  Migreny

  dr hab. n. med. Izabela Domitrz

  Dermatologia

  Ziarniniak grzybiasty – najczęstszy pierwotny chłoniak skórny

  prof. dr hab. n. med. Ewa Robak

  prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

  Psychiatria

  Postępowanie w niepowikłanych i powikłanych alkoholowych zespołach abstynencyjnych

  dr n. med. Andrzej Silczuk


12 numerów w roku

Redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Temat numeru

Nawracające niepowikłane ZUM u kobiet. Wytyczne AUA/CUA/SUFU

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Wytyczne w praktyce

Antybiotykoterapia w leczeniu kaszlu ostrego – wytyczne NICE 2019

prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik

dr hab. n. med. Marta Dąbrowska

Przewlekłe zespoły wieńcowe – wytyczne ESC 2019

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Gastroenterologia

Leki prokinetyczne w terapii zespołów nakładania GERD i dyspepsji czynnościowej

dr n. med. Maria Janiak

Pulmonologia

Bronchoskopia – praktyczne informacje dla lekarzy

lek. Hanna Maria Winiarska

dr hab. n. med. Szczepan Cofta

Nefrologia

Leukocyturia

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

Chirurgia naczyniowa

Chromanie przestankowe – możliwości leczenia nieinwazyjnego

dr hab. n. med. Krzysztof Bojakowski, prof. CMKP

Ortopedia i rehabilitacja

Zapobieganie złamaniom kości udowej u osób starszych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz

Choroby internistyczne u kobiet w ciąży

Przełom nadciśnieniowy u kobiet w ciąży

lek. Andrzej J. Sałacki

Farmakoterapia

Leki i suplementy diety z wyciągami roślinnymi a ryzyko interakcji

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Migreny

dr hab. n. med. Izabela Domitrz

Dermatologia

Ziarniniak grzybiasty – najczęstszy pierwotny chłoniak skórny

prof. dr hab. n. med. Ewa Robak

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Psychiatria

Postępowanie w niepowikłanych i powikłanych alkoholowych zespołach abstynencyjnych

dr n. med. Andrzej Silczuk

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

238,00 zł

398,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: