Medycyna po Dyplomie

Medycyna po Dyplomie

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

238,00 zł
398,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł
 • Opis

  12 numerów w roku

  Redaktor naczelny
  prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

  Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
  Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
  Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

  Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
  Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

 • Spis treści

  Słowo wstępne

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

  Temat numeru

  Pierwotne zapalenie dróg żółciowych

  lek. Krzysztof Buczkowski1
  lek. Leontyna Wylężek1
  dr n. med. Michał Dyaczyński1
  prof. dr hab. n. med. Marek Waluga2

  Wytyczne w praktyce

  Najważniejsze zmiany w wytycznych GINA 2020

  prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik

  Liszajec zakaźny – rekomendacje terapeutyczne

  prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

  Angiologia

  Miażdżyca zarostowa tętnic – profilaktyka pierwotna i wtórna

  prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

  Kardiologia

  Arytmia komorowa i nagły zgon sercowy

  lek. Marcin Maciołek

  Geriatria

  Bezpieczeństwo NLPZ u pacjentów w podeszłym wieku

  dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

  Urologia

  Nykturia – diagnostyka różnicowa i leczenie

  dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

  Farmakoterapia

  Niekorzystne interakcje środków antykoncepcyjnych

  dr hab. n. med. Jarosław Woroń

  Transplantologia

  Zasady i przepisy orzekania o śmierci mózgu

  lek. Marek Szamborski1

  dr n. med. Jarosław Janc1

  dr n. med. Patrycja Leśnik2

  dr hab. n. med. Lidia Łysenko, prof. nadzw.3

   

  Neurologia

  Pacjent ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym – diagnostyka i postępowanie

  dr n. med. Karol Wiśniewski

  dr n. med. Krzysztof Tybor

  Endokrynologia

  Akromegalia – diagnostyka i postępowanie

  prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski

  Przypadek kliniczny

  Niesklasyfikowany pierwotny zespół niedoboru odporności

  dr n. med. Sławomir Tubek1

  dr n. med. Dariusz Woszczyk2

  dr n. med. Iwona Tubek3

  Dermatologia

  Zmiany skórne zlokalizowane w obrębie małżowiny usznej

  prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

  Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

  Zaburzenia rytmu serca

  prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski

12 numerów w roku

Redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Temat numeru

Pierwotne zapalenie dróg żółciowych

lek. Krzysztof Buczkowski1
lek. Leontyna Wylężek1
dr n. med. Michał Dyaczyński1
prof. dr hab. n. med. Marek Waluga2

Wytyczne w praktyce

Najważniejsze zmiany w wytycznych GINA 2020

prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik

Liszajec zakaźny – rekomendacje terapeutyczne

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Angiologia

Miażdżyca zarostowa tętnic – profilaktyka pierwotna i wtórna

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Kardiologia

Arytmia komorowa i nagły zgon sercowy

lek. Marcin Maciołek

Geriatria

Bezpieczeństwo NLPZ u pacjentów w podeszłym wieku

dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

Urologia

Nykturia – diagnostyka różnicowa i leczenie

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

Farmakoterapia

Niekorzystne interakcje środków antykoncepcyjnych

dr hab. n. med. Jarosław Woroń

Transplantologia

Zasady i przepisy orzekania o śmierci mózgu

lek. Marek Szamborski1

dr n. med. Jarosław Janc1

dr n. med. Patrycja Leśnik2

dr hab. n. med. Lidia Łysenko, prof. nadzw.3

 

Neurologia

Pacjent ze wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym – diagnostyka i postępowanie

dr n. med. Karol Wiśniewski

dr n. med. Krzysztof Tybor

Endokrynologia

Akromegalia – diagnostyka i postępowanie

prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski

Przypadek kliniczny

Niesklasyfikowany pierwotny zespół niedoboru odporności

dr n. med. Sławomir Tubek1

dr n. med. Dariusz Woszczyk2

dr n. med. Iwona Tubek3

Dermatologia

Zmiany skórne zlokalizowane w obrębie małżowiny usznej

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Zaburzenia rytmu serca

prof. dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

238,00 zł

398,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: