Medycyna po Dyplomie

Medycyna po Dyplomie

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

238,00 zł
398,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł
 • Opis

  12 numerów w roku

  Redaktor naczelny
  prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

  Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
  Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
  Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

  Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
  Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

 • Spis treści

  Słowo wstępne

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

  Temat numeru

  Choroba wieńcowa u kobiet

  lek. Marcin Dobrowolski1

  prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski2

  Wytyczne w praktyce

  Postępowanie w POChP – wytyczne GOLD 2020

  prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik

  Nowości w leczeniu dyslipidemii na podstawie wytycznych ESC/EAS 2019

  lek. Aleksandra Zych

  lek. Bartosz Krzowski

  lek. Ksenia Karsiuk

  dr hab. n. med. Paweł Balsam

  Laryngologia

  Ostre zapalenie migdałków podniebiennych – różnicowanie i trudne przypadki kliniczne

  prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

  Terapia ostrego zapalenia gardła podczas pandemii COVID-19 – nowe spojrzenie na stary problem

  lek. Monika Karlikowska-Skwarnik1

  dr hab. n. med. Ernest Kuchar2

  Gastroenterologia

  Pacjent z NAFLD – rola dietetyka oraz jego współpraca z lekarzem

  mgr Aniceta Brzozowska

  prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

  Neurologia

  Pacjent z bólem neuropatycznym – farmakoterapia zgodna z zaleceniami ekspertów

  dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

  Medycyna sportowa

  Zachowawcze leczenie urazów związanych z uprawianiem sportu

  prof. dr hab. n. med. Artur Pupka1,2

  lek. Dominika Pupka3

  Farmakoterapia

  Wybrane aspekty farmakoterapii zawrotów głowy

  dr n. med. Barbara Maciejewska

  Reumatologia

  Współwystępowanie dny moczanowej i choroby zwyrodnieniowej stawów

  dr n. med. Maria Maślińska

  Przypadek kliniczny

  Późne powikłania radioterapii – makro- i mikroangiopatia

  lek. Anna Pagacz4

  dr n. med. Sławomir Tubek1

  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska5

  dr n. med. Zbigniew Szczepanowski2,3

  Dermatologia

  Przebarwienia i odbarwienia skóry budzące niepokój pacjentów

  prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

  Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

  Okulistyka

  dr n. med. Kamil Kaczorowski

12 numerów w roku

Redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Temat numeru

Choroba wieńcowa u kobiet

lek. Marcin Dobrowolski1

prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski2

Wytyczne w praktyce

Postępowanie w POChP – wytyczne GOLD 2020

prof. dr hab. n. med. Joanna Domagała-Kulawik

Nowości w leczeniu dyslipidemii na podstawie wytycznych ESC/EAS 2019

lek. Aleksandra Zych

lek. Bartosz Krzowski

lek. Ksenia Karsiuk

dr hab. n. med. Paweł Balsam

Laryngologia

Ostre zapalenie migdałków podniebiennych – różnicowanie i trudne przypadki kliniczne

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Terapia ostrego zapalenia gardła podczas pandemii COVID-19 – nowe spojrzenie na stary problem

lek. Monika Karlikowska-Skwarnik1

dr hab. n. med. Ernest Kuchar2

Gastroenterologia

Pacjent z NAFLD – rola dietetyka oraz jego współpraca z lekarzem

mgr Aniceta Brzozowska

prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Neurologia

Pacjent z bólem neuropatycznym – farmakoterapia zgodna z zaleceniami ekspertów

dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, EDPM

Medycyna sportowa

Zachowawcze leczenie urazów związanych z uprawianiem sportu

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka1,2

lek. Dominika Pupka3

Farmakoterapia

Wybrane aspekty farmakoterapii zawrotów głowy

dr n. med. Barbara Maciejewska

Reumatologia

Współwystępowanie dny moczanowej i choroby zwyrodnieniowej stawów

dr n. med. Maria Maślińska

Przypadek kliniczny

Późne powikłania radioterapii – makro- i mikroangiopatia

lek. Anna Pagacz4

dr n. med. Sławomir Tubek1

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska5

dr n. med. Zbigniew Szczepanowski2,3

Dermatologia

Przebarwienia i odbarwienia skóry budzące niepokój pacjentów

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Okulistyka

dr n. med. Kamil Kaczorowski

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

238,00 zł

398,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: