Medycyna po Dyplomie

Medycyna po Dyplomie

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

238,00 zł
398,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł
 • Opis

  12 numerów w roku

  Redaktor naczelny
  prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

  Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
  Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
  Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

  Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
  Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

 • Spis treści

  Słowo wstępne

  Słowo wstępne

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

  Temat numeru

  Żółtaczka zakaźna typu A – czy to jeszcze problem?

  dr n. med. Mirosław Jawień

  Wytyczne w praktyce

  Pacjent z ACS w fazie przedszpitalnej – co nowego w wytycznych ESC?

  lek. Anna Grela1
  dr n. med. Maciej Janiszewski2

  Leczenie zakażeń wywoływanych przez oporne bakterie Gram(–)

  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

  Kardiologia

  Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

  dr hab. n. med. Tomasz Rechciński

  Choroby internistyczne u kobiet w ciąży

  Migrena u kobiet w ciąży

  dr hab. n. med. Izabela Domitrz

  Artykuł sponsorowany

  Choroba Gauchera – rzadka choroba uwarunkowana genetycznie

  dr hab. n. med. Anna Szmigielska-Kapłon

  Pulmonologia

  Fenotyp w POChP i jego wpływ na dobór leczenia

  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski

  Ortopedia

  Iniekcyjna kolagenoterapia w schorzeniach narządu ruchu

  dr n. med. Kamil Koszela

  Neurologia

  Choroba Alzheimera – co powinien wiedzieć lekarz POZ

  dr n. med. Anna Barczak

  Artykuł sponsorowany

  Aktualne zasady postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori na podstawie światowych konsensusów: Maastricht V/Florencja 2016 oraz Tajpej 2020

  prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

  Diabetologia

  Aplikacje mobilne wspierające leczenie cukrzycy i samokontrolę glikemii

  lek. Magdalena Michalak1

  dr n. med. Andrzej Gawrecki2

  prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz2

  prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz2

  Przypadek kliniczny

  Napadowe zaburzenia przepuszczalności naczyń

  dr n. med. Sławomir Tubek1

  dr n. med. Piotr Grzanka2

  Dermatologia

  Półpasiec w dobie pandemii

  prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

  Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

  Onkologia

  prof. dr hab. n. med. Robert M. Mróz

  dr n. med. Beata Kuklińska

12 numerów w roku

Redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Temat numeru

Żółtaczka zakaźna typu A – czy to jeszcze problem?

dr n. med. Mirosław Jawień

Wytyczne w praktyce

Pacjent z ACS w fazie przedszpitalnej – co nowego w wytycznych ESC?

lek. Anna Grela1
dr n. med. Maciej Janiszewski2

Leczenie zakażeń wywoływanych przez oporne bakterie Gram(–)

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Kardiologia

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

dr hab. n. med. Tomasz Rechciński

Choroby internistyczne u kobiet w ciąży

Migrena u kobiet w ciąży

dr hab. n. med. Izabela Domitrz

Artykuł sponsorowany

Choroba Gauchera – rzadka choroba uwarunkowana genetycznie

dr hab. n. med. Anna Szmigielska-Kapłon

Pulmonologia

Fenotyp w POChP i jego wpływ na dobór leczenia

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski

Ortopedia

Iniekcyjna kolagenoterapia w schorzeniach narządu ruchu

dr n. med. Kamil Koszela

Neurologia

Choroba Alzheimera – co powinien wiedzieć lekarz POZ

dr n. med. Anna Barczak

Artykuł sponsorowany

Aktualne zasady postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori na podstawie światowych konsensusów: Maastricht V/Florencja 2016 oraz Tajpej 2020

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

Diabetologia

Aplikacje mobilne wspierające leczenie cukrzycy i samokontrolę glikemii

lek. Magdalena Michalak1

dr n. med. Andrzej Gawrecki2

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz2

prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz2

Przypadek kliniczny

Napadowe zaburzenia przepuszczalności naczyń

dr n. med. Sławomir Tubek1

dr n. med. Piotr Grzanka2

Dermatologia

Półpasiec w dobie pandemii

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Onkologia

prof. dr hab. n. med. Robert M. Mróz

dr n. med. Beata Kuklińska

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

238,00 zł

398,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: