Medycyna po Dyplomie

Medycyna po Dyplomie

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

238,00 zł
398,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł
 • Opis

  12 numerów w roku

  Redaktor naczelny
  prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

  Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
  Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
  Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

  Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
  Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

 • Spis treści

  Słowo wstępne

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

  Temat numeru

  Pacjent z zaburzeniami osobowości w gabinecie lekarza POZ

  dr hab. n. zdr. Monika Talarowska, prof. UŁ

  Wytyczne w praktyce

  Terapia testosteronem u starszych mężczyzn – krytyczne spojrzenie na zalecenia ACP

  dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP

  Postępowanie z tętniakami aorty brzusznej – najnowsze rekomendacje

  prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

  Diabetologia

  Prewencja pierwotna i wczesne rozpoznanie cukrzycy

  dr hab. n. med. Edyta Sutkowska

  Kardiologia

  Pacjent po zawale mięśnia sercowego w gabinecie POZ

  lek. Grzegorz Kamiński

  lek. Andrzej Curzytek

  Artykuł sponsorowany

  Kaszel – odruch obronny a patologia

  prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal

  Gastroenterologia

  Uszkodzenia wątroby i dróg żółciowych u pacjentów z COVID-19

  dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, prof. UM

  Zaburzenia snu u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby

  dr n. med. Piotr Wosiewicz1

  prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb2

  Urologia

  Wskazania do kierowania chorych na ostry dyżur urologiczny

  dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

  Geriatria

  Astma u osób w podeszłym wieku

  dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Kuziemski

  Ortopedia i traumatologia

  Bolesny bark

  prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

  Reumatologia

  Odbudowa i hamowanie degradacji chrząstki stawowej w ChZS

  lek. Ewa Malczuk

  prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

  Okulistyka

  Zaćma starcza

  dr n. med. Kamil Kaczorowski

  lek. Tomasz Goździewicz

  Przypadek kliniczny

  Zespół żółtych paznokci

  dr n. med. Sławomir Tubek1

  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska2

  Dermatologia

  Choroby skóry rozpoznawane częściej w okresie wakacji

  lek. Kamila Tokarska

  prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

  Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

  Medycyna podróży

  lek. Monika Karlikowska-Skwarnik1
  dr hab. n. med. Ernest Kuchar2

  Prawo dla lekarza

  Teleporady w świetle prawa. Jak powinien zachować się lekarz?

  r. pr. Jacek Harasimowicz

12 numerów w roku

Redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Temat numeru

Pacjent z zaburzeniami osobowości w gabinecie lekarza POZ

dr hab. n. zdr. Monika Talarowska, prof. UŁ

Wytyczne w praktyce

Terapia testosteronem u starszych mężczyzn – krytyczne spojrzenie na zalecenia ACP

dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP

Postępowanie z tętniakami aorty brzusznej – najnowsze rekomendacje

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Diabetologia

Prewencja pierwotna i wczesne rozpoznanie cukrzycy

dr hab. n. med. Edyta Sutkowska

Kardiologia

Pacjent po zawale mięśnia sercowego w gabinecie POZ

lek. Grzegorz Kamiński

lek. Andrzej Curzytek

Artykuł sponsorowany

Kaszel – odruch obronny a patologia

prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal

Gastroenterologia

Uszkodzenia wątroby i dróg żółciowych u pacjentów z COVID-19

dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, prof. UM

Zaburzenia snu u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby

dr n. med. Piotr Wosiewicz1

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb2

Urologia

Wskazania do kierowania chorych na ostry dyżur urologiczny

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

Geriatria

Astma u osób w podeszłym wieku

dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Kuziemski

Ortopedia i traumatologia

Bolesny bark

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Reumatologia

Odbudowa i hamowanie degradacji chrząstki stawowej w ChZS

lek. Ewa Malczuk

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

Okulistyka

Zaćma starcza

dr n. med. Kamil Kaczorowski

lek. Tomasz Goździewicz

Przypadek kliniczny

Zespół żółtych paznokci

dr n. med. Sławomir Tubek1

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska2

Dermatologia

Choroby skóry rozpoznawane częściej w okresie wakacji

lek. Kamila Tokarska

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Medycyna podróży

lek. Monika Karlikowska-Skwarnik1
dr hab. n. med. Ernest Kuchar2

Prawo dla lekarza

Teleporady w świetle prawa. Jak powinien zachować się lekarz?

r. pr. Jacek Harasimowicz

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

238,00 zł

398,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

199,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: