Egzamin z interny
repetytorium nie tylko dla zdających

Pytania i komentarze opracował: lek. Przemysław Życiński

Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ŚUM, Katowice

Dobre przygotowanie się do egzaminu specjalizacyjnego z tak obszernego działu medycyny, jakim są choroby wewnętrzne, jest zadaniem trudnym. Na egzaminach zdarzają się pytania dotyczące zagadnień, w przypadku których konieczna jest znajomość najnowszych publikacji, gdyż wiedza podręcznikowa nie daje pewności wyboru prawidłowej odpowiedzi. Ważne jest jednak nie tylko przyswajanie stale aktualizowanej wiedzy, lecz także umiejętność rozwiązywania testów. Chcąc pomóc czytelnikom w dobrym przygotowaniu się do sprawdzianu, co miesiąc publikujemy pytania testowe, których forma jest bardzo zbliżona do pytań egzaminacyjnych. Przy każdym z pytań zamieszczamy konsultowany przez wybitnego specjalistę opis, który powinien pozwolić na znalezienie prawidłowej odpowiedzi. Zagadnienia, do których ułożone są pytania, zostały nadesłane przez czytelników. Propozycje kolejnych tematów, które zdaniem Państwa warto zamieścić w repetytorium, prosimy nadsyłać na adres: repetytorium@medical-tribune.pl

1. Do czynników ryzyka rozwoju kardiomiopatii okołoporodowej nie należy:

1. Ciąża mnoga

2. Wiek matki >30 lat

3. Wielorództwo (>3 ciąże)

4. Wiek matki <20 lat

5. Rzucawka lub stan przedrzucawkowy w wywiadzie


Kardiomiopatią okołoporodową nazywamy wystąpienie u kobiety bez wcześniejszej choroby serca dysfunkcji skurczowej lewej komory w ostatnim miesiącu ciąży lub w pierwszych 5 miesiącach po porodzie. Etiologia choroby nie jest znana, ale pewną rolę mogą odgrywać czynniki genetyczne, hormonalne, zapalne, wirusowe lub autoimmunologiczne. Częstość jej występowania szacuje się na 1/3000-4000 żywych urodzeń. Do czynników ryzyka rozwoju kardiomiopatii okołoporodowej zaliczamy: ciążę mnogą, wiek matki >30 lat, wielorództwo (>3 ciąże), rzucawkę lub stan przedrzucawkowy w wywiadzie. Leczenie choroby jest podobne jak w innych postaciach niewydolności serca, a rokowanie bardzo niepewne. U połowy kobiet choroba ustępuje samoistnie i nie pozostawia trwałych następstw. U pozostałych dochodzi do postępującego upośledzenia czynności lewej komory. Pacjentkom, u których wystąpiła kardiomiopatia okołoporodowa, powinno się kategorycznie odradzać ponowne zachodzenie w ciążę ze względu na duże ryzyko nawrotu choroby i znaczną śmiertelność.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Romuald Dębski

2. Nieprzestrzeganie diety bezglutenowej w przebiegu celiakii może prowadzić do rozwoju:

1. Chłoniaka T-komórkowego jelita cienkiego

2. Raka jamy ustnej, gardła i przełyku

3. Osteoporozy i osteomalacji

4. Niepłodności

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Do czynników ryzyka rozwoju kardiomiopatii okołoporodowej nie należy:

1. Ciąża mnoga

2. Nieprzestrzeganie diety bezglutenowej w przebiegu celiakii może prowadzić do rozwoju:

1. Chłoniaka T-komórkowego jelita cienkiego

Konsultacja: prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski3. Które stwierdzenia dotyczące odczynu tuberkulinowego (OT) są prawdziwe?

A. Ujawnia bezobjawowe zakażenie prątkiem gruźlicy

Konsultacja: prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski

1. Reumatoidalnemu zapaleniu stawów

4. Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS) może towarzyszyć:

1. Reumatoidalnemu zapaleniu stawów

5. Wskazaniem do wykonania doustnego testu tolerancji glukozy (OGTT) nie jest:

1. Rozpoznana wcześniej cukrzyca

Konsultacja: dr hab. med. Dariusz Moczulski

A. Ciąża i pierwszy tydzień połogu

6. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do terapii trombolitycznej pacjenta z zatorowością płucną wysokiego ryzyka zgonu są:

A. Ciąża i pierwszy tydzień połogu

Konsultacja: prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk

1. Dalszy odcinek przedramienia

7. Najczęstsze miejsce złamania wskutek osteoporozy to:

1. Dalszy odcinek przedramienia

Konsultacja: prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

A. Najczęstsza postać zespołu jest dziedziczona autosomalnie dominująco

8. Które stwierdzenia dotyczące zespołu Alporta są prawdziwe?

A. Najczęstsza postać zespołu jest dziedziczona autosomalnie dominująco

9. Które z poniższych nieprawidłowości stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych mogą być pomocne w rozpoznaniu choroby Stilla?

A. Stężenie ferrytyny w surowicy powyżej 4000 ng/ml

10. Badaniem podstawowym, koniecznym do wykonania u każdego chorego z nadciśnieniem tętniczym nie jest:

1. Elektrokardiogram (EKG)