Choroby demielinizacyjne

Redaktor działu: dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska, Katedra i Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Leczenie objawowe w stwardnieniu rozsianym

Lawrence M. Samkoff, MD, Andrew D. Goodman, MD

Department of Neurology, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester, Stany Zjednoczone

Neurol Clin 29 (2011) 449–463

Cd. w numerze: Neurologia po Dyplomie 2013; 8 (4):22-30
Do góry