Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień Redaktor Naczelny

Small stepien adam 2 opt

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Szanowni Państwo!

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Antoniego Prusińskiego. Był jednym z najwybitniejszych polskich neurologów i zarazem pionierem nowoczesnej neurologii klinicznej. Prowadzone przez niego badania znalazły uznanie na całym świecie. Był ambasadorem nie tylko polskiej neurologii, ale i całej medycyny. Siłą twórczego pojmowania nauki przez Pana Profesora była umiejętność implementacji najnowszych zdobyczy neuroradiologii i neurobiologii. Całe swoje życie zawodowe związał z Kliniką Neurologii w Łodzi, w której rozpoczynał pracę jako asystent profesora Eufemiusza Hermana. Był prezesem, a następnie prezesem honorowym Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz aktywnym członkiem Polskiej Akademii Nauk. Pan Profesor był twórcą polskiej szkoły bólów głowy i inicjatorem powołania Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, któremu przewodniczył przez pierwsze lata jego istnienia. Większość jego prac dotyczyła tego właśnie zagadnienia. Profesor Prusiński miał wyjątkową osobowość, był człowiekiem niezwykle skromnym i życzliwym. Jako wychowawca wielu młodych adeptów sztuki medycznej pozostał dla nas wzorem i niekwestionowanym autorytetem. Wielu z nas miało zaszczyt być jego uczniami. Jego wykłady zawsze przyciągały liczne grono neurologów. Odeszła od nas osoba wyjątkowa, obdarzona nie tylko wspaniałym umysłem, ale także wielką kulturą, elegancją i ciepłem. To ostatnie niosło pokrzepienie zwłaszcza chorym, którym Pan Profesor poświęcił swoje długie życie. Zachowajmy w pamięci wspomnienie o jednym z najwybitniejszych naszych nauczycieli.

W najnowszym wydaniu „Neurologii po Dyplomie” przedstawiamy zagadnienia szczególnie trudne diagnostycznie i terapeutycznie, polecamy zwłaszcza pracę dotyczącą niwelowania następstw niedokrwienia mózgu. W tych przypadkach sukces terapeutyczny jest trudny do osiągnięcia, zatem przegląd najnowszego piśmiennictwa i rekomendacje oraz zalecenia diagnostyki i leczenia są szczególnie warte uwagi. Nie mniej ważny jest artykuł o pułapkach przy interpretacji zapisu EEG. Teraz, kiedy diagnostykę neurologiczną zdominował rezonans magnetyczny, często zapominamy o tym badaniu, choć przez wiele lat miało ono istotny wpływ na diagnostykę neurologiczną. Równie ciekawe jest opracowanie dotyczące leczenia bólu u osób starszych. Nie zawsze pamiętamy o tym, że ta grupa chorych ma trudności z opisaniem swoich dolegliwości. A przecież już kilka lat temu Światowa Organizacja Zdrowia wskazywała, że we współczesnym świecie – przy obecnie dostępnych lekach – chorzy nie powinni cierpieć z tego powodu. Przedstawione w artykule informacje są zgodne z rekomendacjami PTN.

Do góry