Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Redaktor Naczelny „Neurologii po Dyplomie“

Small stepien adam 2 opt

prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Szanowni Państwo!

W świecie ogarniętym przez epidemię koronawirusa nasza praca stała się nie tylko trudniejsza, ale też znacznie niebezpieczniejsza. Sytuacja ta nie powinna ograniczać możliwości diagnostyki ani leczenia chorych wolnych od tego zakażenia. Wprowadzenie do systemu teleporady i e-recepty jest milowym krokiem usprawniającym funkcjonowanie opieki zdrowotnej, system ten nie może jednak wyeliminować całkowicie wizyt lekarskich, a nade wszystko – okresowego badania chorego. Negatywne skutki rezygnacji z wizyt planowych obserwują już koledzy kardiolodzy i onkolodzy. Także system edukacji medycznej przeniósł się do rzeczywistości wirtualnej. My pozostajemy wierni dotychczasowym formom podnoszenia kwalifikacji i przekazujemy Państwu nasz najnowszy numer „Neurologii po Dyplomie”.

Rozpoczynamy artykułem omawiającym rolę kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób naczyniowych mózgu. Związek ten ma już swoją ponadstuletnią historię w medycynie. Prawdziwym przełomem w leczeniu kwasem acetylosalicylowym było odkrycie jego zbawiennego wpływu na redukcję ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych u osób z miażdżycą. Wszystkie aktualne rekomendacje uznają tę terapię za dobrze udokumentowaną i niebudzącą wątpliwości. Podkreśla się w nich, że zwiększanie dawki do wartości >150 mg nie przynosi dodatkowych korzyści. Także zamiana tego leku na inny przeciwpłytkowy nie jest rekomendowana. W praktyce u osób przyjmujących kwas acetylosalicylowy z nawrotowym niedokrwieniem mózgu nie można jednak wykluczyć aspirynooporności. W takim przypadku lek zamieniamy najczęściej na klopidogrel.

Drugim niezwykle ważnym i ciekawym artykułem jest praca prof. Iwony Kurkowskiej-Jastrzębskiej, w której omawiane są najnowsze rekomendacje dotyczące stosowania stereotaktycznej termoterapii laserowej wykonywanej pod kontrolą rezonansu magnetycznego w leczeniu padaczki lekoopornej. Leczenie operacyjne padaczki stosowane jest od kilku dziesięcioleci, także w Polsce. Jak podkreślono, ta metoda leczenia zarezerwowana jest dla najciężej chorych. Sam zawsze mam obawy, czy zabieg nie przyczyni się do nasilenia częstości napadów, czego nie można wykluczyć, i jak wpłynie na osobowość oraz jakość życia chorego.

W naszym piśmie nie może zabraknąć omówienia powikłań neurologicznych w przebiegu COVID-19. Dokonują tego autorzy z Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Każdy z nas powinien je poznać. Z dużym niepokojem czekamy na wyniki analiz długookresowych i badań retrospektywnych, istnieją bowiem obawy, że nawet u osób bez objawów klinicznych mogą ujawnić się odległe następstwa infekcji ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Innym ważnym doniesieniem jest opracowanie dotyczące nowych leków przeciwmigrenowych. Są one dostępne już w Polsce i wielu chorych doświadczyło ich wysokiej skuteczności klinicznej. Jestem przekonany, że w najbliższym czasie będą to leki pierwszego wyboru w leczeniu zarówno migreny epizodycznej z częstymi napadami, jak i migreny przewlekłej. Przemawiają za tym ich duża skuteczność i korzystny profil bezpieczeństwa.

Nie mniej gorąco polecam Państwu przeczytanie doniesienia dotyczącego objawów i schorzeń neurologicznych w chorobach związanych z glutenem. To niezmiernie rzadko poruszana tematyka w piśmiennictwie neurologicznym i nasza wiedza na ten temat jest wciąż ograniczona.

Jestem przekonany, że całe prezentowane wydanie znajdzie Państwa uznanie.

Do góry