Temat numeru

Aktualne doniesienia na temat roli kwasu acetylosalicylowego w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu

dr n. med. Marcin Wnuk
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marcin Wnuk

Katedra i Klinika Neurologii,

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

e-mail: marcin.wnuk@uj.edu.pl

  • W artykule autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest obecnie rola kwasu acetylosalicylowego w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu z perspektywy neurologa, wyjaśniając jego znaczenie w ostrej fazie tego udaru i profilaktyce wtórnej, zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z innymi lekami przeciwzakrzepowymi

Kora wierzby zawierająca salicylany była stosowana już w starożytności jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy1. Dopiero jednak w 1897 r. Felix Hoffmann pod kierunkiem Artura Eichengrüna zsyntetyzował kwas acetylosalicylowy (ASA – acetylsalicylic acid) w czystej i stabilnej formie. Dwa lata później ASA został zarejestrowany przez firmę Bayer pod nazwą aspiryna2. W XX wieku odkryto właściwości przeciwpłytkowe kwasu acetylosalicylowego, przez co ugruntowało się jego znaczenie w leczeniu zawału serca i udaru niedokrwiennego mózgu1.

Kwas acetylosalicylowy wywiera swoje działanie farmakologiczne poprzez nieodwracalne blokowanie cyklooksygenazy (COX) płytek krwi, która jest odpowiedzialna za biosyntezę cyklicznych prostanoidów tromboksanu A2 (TXA2), prostacyklin i innych prostaglandyn z kwasu arachidonowego3. Cyklooksygenaza występuje w dwóch izoformach:

  • COX1 – stale obecnej w większości komórek, w tym płytkach krwi, produkującej prostaglandyny odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie komórek
  • COX2 – zwykle nieobecnej w większości komórek, ale szybko indukowanej przez bodziec zapalny i czynniki wzrostu do produkcji prostaglandyn przyczyniających się do odpowiedzi zapalnej4.

Kwas acetylosalicylowy blokuje obie izoformy COX, przy czym wpływ na COX1 jest około 170 razy silniejszy niż na COX24. W związku z tym w obecności ASA COX1 jest całkowicie zablokowana, natomiast COX2 konwertuje kwas arachidonowy do kwasu 15-R-hydroksyeikozatetraenowego zamiast do prostaglandyny H2, co w efekcie sprawia, że żadna forma COX nie jest w stanie wytworzyć prostaglandyny H2 koniecznej do produkcji TXA23. Efekt przeciwzakrzepowy ASA wiąże się głównie z zahamowaniem produkcji TXA2, który jest silnym aktywatorem płytek krwi, pobudzającym ich agregację oraz skurcz naczyń3. Innym mechanizmem działania kwasu acetylosalicylowego są jego właściwości antyoksydacyjne3, co może przyczyniać się do ograniczenia narastania miażdżycy poprzez ochronę cholesterolu LDL przed modyfikacją oksydacyjną5 oraz do poprawy funkcji śródbłonka w zmienionych miażdżycowo naczyniach6.

Kwas acetylosalicylowy jest wchłaniany w przewodzie pokarmowym i hamuje funkcję płytek krwi już w ciągu 60 minut3. Choć okres półtrwania leku w osoczu wynosi jedynie 20 minut, to efekt farmakologiczny utrzymuje się przez ok. 10 dni, a więc przez c...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kwas acetylosalicylowy w leczeniu ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu

W latach 90. ubiegłego wieku ukazały się wyniki dwóch przełomowych randomizowanych badań klinicznych, które wykazały korzystny efekt wczesnego włączenia ASA u [...]

Kwas acetylosalicylowy w monoterapii w profilaktyce wtórnej udaru niedokrwiennego mózgu

Pierwsze duże randomizowane badanie kliniczne dotyczące roli kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce udaru mózgu przeprowadzono w Kanadzie (Canadian Cooperative Study) i stwierdzono [...]

Kwas acetylosalicylowy w połączeniu z innymi lekami przeciwpłytkowymi w profilaktyce wtórnej udaru niedokrwiennego mózgu

W Stanach Zjednoczonych kolejny udar mózgu zdarza się rocznie u ok. 185 000 pacjentów, przy czym u około jednej trzeciej do połowy [...]

Kwas acetylosalicylowy w połączeniu z doustnym antykoagulantem niebędącym antagonistą witaminy K

Połączenie ASA z doustnym antykoagulantem niebędącym antagonistą witaminy K oceniano w badaniu Cardiovascular Outcomes for People Using Anticoagulation Strategies (COMPASS) w [...]

Kwas acetylosalicylowy w udarze niedokrwiennym mózgu – sytuacje szczególne

Omawiając znaczenie stosowania ASA po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu, nie sposób pominąć pacjentów, u których współistnieje krytyczne objawowe zwężenie tętnicy szyjnej [...]

Podsumowanie

Kwas acetylosalicylowy jest lekiem o ugruntowanej pozycji w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Ma on także swoje miejsce w leczeniu ostrej [...]
Do góry