Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Szanowni Państwo!

Przyjmuje się, że najczęściej wykonywaną przez okulistów procedurą operacyjną na całym świecie jest operacja zaćmy. Można wysunąć twierdzenie, że w porównaniu z innymi zabiegami okulistycznymi to operacja, której wszystkie aspekty zostały najlepiej poznane i przeanalizowane. Dzięki niezwykle szybkiemu postępowi nauki i techniki jesteśmy w stanie szybko i niemal zupełnie bezboleśnie dokładnie zbadać i zoperować pacjenta, już przed zabiegiem, określając w sposób obiektywny i powtarzalny wszystkie najważniejsze parametry niezbędne do uzyskania najlepszej możliwej pooperacyjnej ostrości wzroku. Możemy zatem ustalić rodzaj zaćmy, zbadać liczbę komórek śródbłonka rogówki, wskazać wielkość i miejsce cięcia. Pozwala to zminimalizować astygmatyzm pooperacyjny, dobrać odpowiedni wiskoelastyk, technikę operacji, wybrać ten czy inny model jedno- lub wieloogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej, określić przed- i pooperacyjną refrakcję. Wydaje się, że możemy wszystko, a jednak… Cały czas czegoś się uczymy, dokonujemy nowych obserwacji i analiz, wciąż zdobywamy nowe doświadczenia służące stałemu podnoszeniu efektywności, skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonej przez nas terapii. W bieżącym numerze „Okulistyki po Dyplomie” postanowiliśmy opublikować kilka artykułów związanych z omawianą tematyką, które – jak sądzę – zainteresują nie tylko osoby szkolące się, ale także doświadczonych operatorów. Polecam zatem Państwa uwadze artykuł o istotnych problemach współczesnej fakoemulsyfikacji. Omówiono w nim najważniejsze aspekty zabiegu – dobór odpowiedniego wiskoelastyku, pompy (perystaltyczna czy Venturiego), dynamiczne zjawiska związane z napływem i kierunkiem przepływu płynu irygacyjnego i wielkością aspiracji oraz inne.

Chciałbym ponadto zarekomendować Państwu pracę dotyczącą szeroko rozumianej specyfiki leczenia i prowadzenia chorych z rozpoznaną zaćmą i zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD) – zagadnienie ważne i od dłuższego czasu wzbudzające pewne kontrowersje wśród okulistów.

Jestem pewien, że również pozostałe artykuły w najnowszym numerze naszego pisma bardzo zainteresują Czytelników. Poruszamy w nim kwestię aktualnych wskazań okulistycznych do cięcia cesarskiego, retinopatii popromiennej po naświetlaniu oczodołu czy rolę wzrokowych potencjałów wywołanych w diagnostyce dzieci.

Do góry