Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Szanowni Państwo,

Podobnie jak w ostatnim wydaniu „Okulistyki po Dyplomie”, również w bieżącym numerze postanowiliśmy zróżnicować prezentowane naszym Czytelnikom artykuły z przekonaniem, że każdy z Państwa znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Znaczną część problemów, z którymi stykamy się niemal każdego dnia, zajmując się naszymi pacjentami, stanowią różnego rodzaju wady wzroku, a wśród nich zazwyczaj najtrudniejsza do skorygowania – astygmatyzm. Jak sądzą niektórzy, właśnie astygmatyzm uważany jest za najczęściej występującą wadę wzroku. Szacowana wartość tej częstości sięga aż ok. 40% dorosłej populacji na świecie. Niektóre problemy z nim związane udaje się rozwiązać bez większego wysiłku, zalecając na przykład odpowiednie okulary. W innych przypadkach musimy sięgnąć po nieco bardziej zaawansowane metody terapii, takie jak dobór odpowiednich soczewek kontaktowych czy laserowa korekcja wad refrakcji.

W bieżącym numerze poświęciliśmy temu zagadnieniu dwa artykuły. Pierwsza proponowana przez nas praca poświęcona jest laserowej korekcji astygmatyzmu i wyjaśnia przyczyny niepowodzeń oraz ujawnia najczęstsze błędy popełniane w procesie diagnostyczno-terapeutycznym u pacjentów z astygmatyzmem. Druga ze wspomnianych prac przedstawia podstawowe konstrukcje miękkich soczewek torycznych oraz prezentuje analizę czynników, które wpływają na ryzyko wystąpienia potencjalnych trudności podczas ich wprowadzania i stosowania. Warto się z nią zapoznać, gdyż zawiera bardzo wiele praktycznych (i niezwykle przydatnych!) wskazówek.

Inną, stosunkowo częstą przyczyną astygmatyzmu i związanego z nim pogorszenia widzenia jest stożek rogówki. Wprawdzie metod jego leczenia jest kilka, ale bez wątpienia jedną z częściej stosowanych jest cross-linking (CLX), mający na celu wzmocnienie struktury rogówki i powstrzymanie progresji stożka. W prezentowanej w niniejszym numerze pracy chcielibyśmy przypomnieć naszym Czytelnikom zasady prowadzenia zabiegu, jego zalety i wady oraz możliwe modyfikacje.

Ciekawym artykułem, którym chcielibyśmy Państwa zainteresować, jest praca poświęcona zapaleniom spowodowanym przez toksoplazmozę. Jak wiadomo, infekcja wywołana przez pasożyta Toxoplasma gondii w niektórych regionach świata jest najczęstszą przyczyną zakaźnego zapalenia tylnego odcinka błony naczyniowej. Sądzę, że ze względu na powszechność występowania oraz poważne następstwa choroby lektura artykułu okaże się ważna i ciekawa dla naszych Czytelników.

Na zakończenie polecam dwa artykuły. Pierwszy z nich poświęcony jest najczęstszym problemom w opiece nad pacjentem po zabiegach przeciwjaskrowych i jestem pewien, że zaciekawi wszystkich, którzy na co dzień mają kontakt z chorymi na jaskrę. Natomiast tym spośród naszych Czytelników, którzy częściej przebywają w sali operacyjnej, polecam artykuł poświęcony chirurgicznemu leczeniu powikłań proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej. Obie prace zawierają wiele praktycznych uwag przydatnych w codziennej praktyce.

Przypuszczam, że zarówno ci z Państwa, którzy zajmują się głównie terapią zachowawczą, jak i osoby pasjonujące się leczeniem chirurgicznym, z równą uwagą zapoznają się z przygotowanym przez nas materiałem i że każdy z naszych Czytelników znajdzie dla siebie coś, co szczególnie go intryguje i ciekawi.

Do góry