Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Redaktor Naczelny „Okulistyki po Dyplomie”

Szanowni Państwo,

Small koci%c4%99cki opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki

Co pewien czas powracamy w naszych artykułach do tematów, które były już poruszane. To prawda, jednak – na co warto zwrócić uwagę – wszystkie kolejne prace stanowią niejako uzupełnienie czy aktualizację (update) wcześniej prezentowanych zagadnień, co często pozwala spojrzeć na daną kwestię z zupełnie innego punktu widzenia. W bieżącym numerze „Okulistyki po Dyplomie” postanowiliśmy powrócić do niektórych tematów, które – jak sądzę – zainteresują nie tylko osoby szkolące się, ale także doświadczonych okulistów.

Jedną z takich prac jest artykuł traktujący o alergicznym zapaleniu spojówek, które jest schorzeniem coraz powszechniejszym oraz coraz częściej rozpoznawanym przez alergologów i okulistów. Nieleczone może znacznie pogorszyć jakość życia pacjentów, a w przypadku atopowego zapalenia rogówki i spojówki może ostatecznie doprowadzić nawet do praktycznej utraty wzroku. Z epidemiologicznego punktu widzenia jest to temat bardzo istotny, ponieważ, jak wiadomo, aż 30% populacji cierpi na schorzenia alergiczne, z czego 40-80% ma objawy ze strony narządu wzroku.

O jaskrze na naszych łamach mówiono już wiele, ale postanowiliśmy ponownie poruszyć to zagadnienie, ponieważ jak dotąd jest ona cały czas jedną z najważniejszych przyczyn nieodwracalnej ślepoty na świecie. Istotą choroby jest nadmierne obumieranie komórek zwojowych siatkówki i ich aksonów tworzących nerw wzrokowy, co prowadzi do rozwoju ubytków w polu widzenia, a w końcu nawet do całkowitej ślepoty. Uważa się, że proces ten jest nieodwracalny, dlatego można sądzić, że kluczem do skutecznej terapii jaskry jest wczesne wykrywanie i następnie hamowanie progresji powstałych zmian w przebiegu neuropatii jaskrowej. Zainteresowanych odsyłam do bardzo ciekawej pracy przygotowanej przez naszych ekspertów – dr hab. Ewę Kosior-Jarecką i prof. Tomasza Żarnowskiego.

Przypuszczam, że również pozostałe artykuły zamieszczone w prezentowanym numerze naszego pisma bardzo zainteresują naszych Czytelników, choćby ze względu na wagę poruszanych tematów, takich jak zapalenie błony naczyniowej w przebiegu chorób reumatycznych, chirurgiczne leczenie powikłań proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej czy postępowanie w raku kolczystokomórkowym spojówki. Szczególnie polecam Państwa uwadze dwa artykuły pisane przez lekarzy innych specjalności, a więc endokrynologów (którzy wyrażają swoje poglądy na temat postępowania w orbitopatii towarzyszącej chorobie Gravesa-Basedowa) oraz radiologów specjalizujących się w badaniach ultrasonograficznych (praca dotyczy zastosowania ultrasonografii dopplerowskiej w okulistyce).

Mam nadzieję, że bieżący numer „Okulistyki po Dyplomie” naprawdę Państwa zainteresuje!

Do góry