Ostry dyżur

Krwistek jako powikłanie urazu tępego gałki ocznej u 4-letniego pacjenta

lek. Anna Rzeszotarska

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Anna Rzeszotarska

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

e-mail: lek.arzeszotarska@gmail.com

  • W artykule opisano przypadek tępego urazu gałki ocznej, w wyniku którego doszło do powstania krwistka wymagającego interwencji chirurgicznej
  • Na podstawie opisu tego przypadku omówiono etiologię, diagnostykę i metody postępowania w przypadkach wylewów krwi w komorze przedniej

Opis przypadku

W ramach ostrego dyżuru okulistycznego przyjęto 4-letniego chłopca, który kilka godzin przed badaniem został uderzony sprężyną z breloczka w prawe oko. Nigdy dotąd nie był badany okulistycznie. Chłopiec był ogólnie zdrowy. Z uwagi na brak współpracy z dzieckiem nie udało się zbadać ostrości wzroku. Wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego oka prawego w badaniu tonometrem powietrznym wynosiła 18 mmHg. W badaniu odcinka przedniego prawego oka stwierdzono przekrwienie spojówek, obecność krwi zajmującej mniej więcej połowę komory przedniej oraz przeciągnięcie źrenicy na godzinie 7. Mimo rozszerzenia źrenicy, ze względu na obecność zarówno rozproszonej, jak i zsedymentowanej krwi, wgląd w dno oka był utrudniony, dlatego wykonano badanie USG prawego oka, w którym nie stwierdzono cech krwawienia do komory ciała szklistego ani odwarstwienia siatkówki. Odcinek przedni oka lewego był bez odchyleń. Pacjenta wypisano do domu z zaleceniami spania w pozycji z głową ułożoną wyżej i kontroli w poradni okulistycznej dziecięcej.

Następnego dnia chłopiec był ponownie badany w poradni dziecięcej. Ostrość wzroku (z otworem stenopeicznym) wynosiła 1,0 w badaniu przy użyciu tablic Snellena. W badaniu odcinka przedniego stwierdzono przekrwienie powierzchowne spojówki (w części dolnej przekrwienie mieszane), obecność krwistka wypełniającego około 1/3 komory przedniej (ryc. 1). Nie stwierdzono dodatkowego krwawienia do komory przedniej. Zalecono obserwację, unikanie aktywności fizycznej i kolejną kontrolę za pięć dni. W tym momencie nie istniały wskazania do interwencji operacyjnej u dziecka. Uprzedzono rodziców o konieczności ponownej wizyty na ostrym dyżurze w razie pogorszenia.

Ponieważ dobę po wizycie dziecko zaczęło skarżyć się na dolegliwości bólowe głowy i prawego oka, rodzice ponownie zgłosili się z nim na ostry dyżur. Ostrość wzroku oka po urazie była ograniczona jedynie do poczucia światła z prawidłowym rzutowaniem, wartość ciśnienia w badaniu tonometrem powietrznym wynosiła 22 mmHg. Badanie odcinka przedniego ujawniło przekrwienie gałki ocznej i obecność krwi wypełniającej mniej więcej 3/4 komory przedniej (ryc. 2). W badaniu USG prawego oka nie stwierdzono odchyleń. Tym razem chłopca przyjęto na oddział okulistyki w celu obserwacji i ewentualnego zabiegu. Następnego dnia z uwagi na utrzymywanie się wysokiego poziomu krwi w komorze przedniej podjęto decyzję o wykonania zabiegu płukania komory przedniej prawego oka w znieczuleniu ogólnym. Po leczeniu operacyjnym chłopca wypisano do domu z zaleceniem stosowania leków miejscowych (tropikamid, lewofloksacyna, deksametazon).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Obecność krwi w komorze przedniej może być efektem urazu gałki ocznej, powikłaniem zabiegów okulistycznych lub występować samoistnie jako efekt miejscowych bądź ogólnoustrojowych [...]

Podsumowanie

Krwistek jest patologią dość często spotykaną u pacjentów zgłaszających się po urazie na ostry dyżur okulistyczny. W wielu przypadkach stan ten wymaga jedynie [...]

Do góry