Przypadek kliniczny

Obrzęk tarczy nerwu II w przebiegu neuroboreliozy

lek. Magdalena Grzesiak

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Częstochowa

Adres do korespondencji:

lek. Magdalena Grzesiak

Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Kawodrzańska 55, 42-202 Częstochowa

e-mail: wioletagrz@wp.pl

  • W artykule przedstawiono przypadek 39-letniego pacjenta z pogorszeniem wzroku w oku prawym, światłowstrętem i bólem oka
  • W toku diagnostyki stwierdzono obrzęk tarczy nerwu II, a wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych i badania płynu mózgowo-rdzeniowego naprowadziły na odpowiednie rozpoznanie

Opis przypadku

Trzydziestodziewięcioletni pacjent zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy, a następnie został przyjęty na oddział okulistyki z powodu pogorszenia widzenia okiem prawym trwającego od kilku dni z towarzyszącymi światłowstrętem i bólem tego oka utrzymującymi się od 3 tygodni. W wywiadzie: niedowidzenie oka prawego, pacjent nieleczony przewlekle, bez urazu, bez infekcji dróg oddechowych.


Konsultacja okulistyczna wykazała ostrość wzroku oka prawego wynoszącą 0,4, oka lewego – 1,0. Ciśnienie wewnątrzgałkowe w oku prawym i lewym nie było podwyższone. Widzenie barw podstawowych i w badaniu z użyciem tablic Ishihary było prawidłowe, nie wykazano odchyleń w badaniu odcinka przedniego. Podczas badania dna oka prawego uwidoczniono obrzęk tarczy nerwu II (ryc. 1); plamka i naczynia były w granicach normy. Dno oka lewego również było w granicach normy.

W USG oka prawego: nieco wzmożony echogenicznie fragment odpowiadający tarczy nerwu II, poza tym echogram tylnego odcinka w granicach normy. W optycznej koherentnej tomografii (OCT – optical coherence tomography) plamek obojga oczu: morfologia doł...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Neuroborelioza to postać boreliozy, która często występuje w Europie – stanowi 15-40% spośród wszystkich przypadków tej choroby. Dotyczy osób w każdym wieku i jest [...]

Podsumowanie

Rozpoznanie neuroboreliozy nastręcza licznych trudności, gdyż większość symptomów tej choroby jest wspólna dla innych schorzeń układu nerwowego. Należy podkreślić konieczność interdyscyplinarnej [...]

Do góry