Ostry dyżur

Rogówkowe powikłania zapalenia brzegów powiek

lek. Anna Rzeszotarska

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Anna Rzeszotarska

Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

e-mail: lek.arzeszotarska@gmail.com

  • W artykule opisano dwa przypadki powikłanego zapalenia brzegów powiek u pacjentów w różnym wieku
  • Na podstawie opisów tych przypadków omówiono etiologię, diagnostykę i leczenie zapalenia brzegów powiek o różnym podłożu oraz częste dolegliwości związane z tą chorobą, w tym poważne powikłania ze strony rogówki

Opis przypadku 1

Rodzice zgłosili się z 11-letnim chłopcem z powodu zaostrzenia dolegliwości w przebiegu nawracającego zapalenia rogówki oka lewego, z towarzyszącą nadwrażliwością na światło i dużym dyskomfortem w postaci uczucia obecności ciała obcego. Pierwszy epizod zapalenia rogówki i spojówki pacjent przebył w 2017 r., drugi wystąpił w lipcu 2020 r., co wiązano z urazem oka lewego na skutek upadku z łóżka.


Chłopiec był leczony zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami hydrokortyzonem w kroplach 2 razy dziennie i gancyklowirem w maści 3 razy dziennie, choć etiologia zapalenia rogówki nie była wyjaśniona, a wielokrotnie stosowana antybiotykoterapia i podawany obecnie lek przeciwwirusowy nie przynosiły efektu terapeutycznego. Ostrość wzroku oka prawego wynosiła 1,0, a oka lewego 0,1 w skali Snellena, mimo wyrównania wady wzroku w postaci astygmatyzmu −2,5 Dcyl. Ostrość wzroku do bliży oka prawego była prawidłowa, zaś oka lewego wynosiła 3,0/30 cm. Wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego oka prawego mieściła się w granicach normy – 18 mmHg, w oku lewym wynosiła 10 mmHg. W badaniu w lampie szczelinowej odcinek przedni oka prawego oceniono jako spokojny. W oku lewym zaobserwowano znaczne pogrubienie i zaczerwienienie brzegów powiek, zaczerwienienie spojówek powiekowej i gałkowej (ryc. 1). W obrębie rogówki uwagę zwracały liczne drobne podnabłonkowe przymglenia i liczne punktowate ubytki nabłonka rogówki barwiące się fluoresceiną. Ponadto od dołu i skroni, ok. 5 mm od rąbka rogówki widoczne było głębokie owrzodzenie z zaleganiem fluoresceiny (ryc. 2). Dodatkowo od dołu uwidoczniono wrastające w rogówkę naczynia. W badaniu dna oka prawego i lewego nie stwierdzono odchyleń.

Pacjentowi zalecono intensywną higienę brzegów powiek i stosowanie do oka lewego deksametazonu 3 razy dziennie, preparatu sztucznych łez bez konserwantów 4 razy dziennie i maści nawilżającej raz dziennie na noc. Włączono również doustny antybiotyk – klarytromycynę – do podawania 2 razy dziennie (połowę zalecanej wg masy ciała dawki dobowej) i osłonowo probiotyk.

Podczas kontroli po dwóch tygodniach od pierwszej wizyty pacjent podawał znaczne zmniejszenie dolegliwości. Stwierdzono istotną poprawę stanu klinicznego odcinka przedniego oka lewego, tj. ustąpienie przekrwienia spojówki powiekowej, zmniejszenie ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku 2

Sześćdziesięciodziewięcioletnia pacjentka zgłosiła się z powodu nawracających epizodów zaczerwienienia oczu, z uczuciem obecności ciała obcego, bez poprawy po antybiotykoterapii i nawilżaniu. W wywiadzie podawała podejrzenie [...]

Etiologia i diagnostyka

Zapalenie brzegów powiek jest jednym z najczęściej spotykanych w codziennej praktyce klinicznej zaburzeń okulistycznych. Problem ten może dotyczyć każdego pacjenta bez względu na [...]

Leczenie

W przypadku występowania przewlekłego zapalenia brzegów powiek bez względu na etiologię konieczna jest bezapelacyjnie odpowiednia higiena brzegów powiek. W zależności od nasilenia objawów [...]

Podsumowanie

Zapalenie brzegów powiek jest procesem przewlekłym z okresami nawrotów i remisji. Stanowi powszechny problem w codziennej praktyce okulistycznej i w niektórych przypadkach może wiązać się z poważnymi [...]

Do góry