Temat numeru

Wąska źrenica a chirurgia zaćmy

dr n. med. Zofia Pniakowska

prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, II Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Zofia Pniakowska

Klinika Okulistyczna Optegra w Łodzi

ul. Składowa 35, 90-127 Łódź

e-mail: zofia.pniakowska@gmail.com

  • Definicja, przyczyny i znaczenie wąskiej źrenicy w chirurgii zaćmy
  • Dokładne omówienie sposobów uzyskania szerokiej źrenicy z podziałem na metody farmakologiczne, wiskomechaniczne i mechaniczne


Chirurgia zaćmy małego cięcia wykonywana metodą fakoemulsyfikacji jest obecnie złotym standardem leczenia tego schorzenia. Jednym z warunków kluczowych dla powodzenia operacji usunięcia zaćmy jest uzyskanie stabilnej śródoperacyjnej mydriazy. Powodzenie operacji z kolei bezpośrednio przekłada się na poprawę ostrości wzroku, a co za tym idzie – jakości życia pacjenta okulistycznego. Obecny stan wiedzy medycznej proponuje wiele metod postępowania w przypadku śródoperacyjnie wąskiej źrenicy, które ostatecznie zapewniają podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości wykonania procedury usunięcia zaćmy. Metody uzyskania szerokiej źrenicy możemy w sposób ogólny podzielić na:

  • farmakologiczne
  • wiskomechaniczne
  • mechaniczne.

Wydaje się, że znajomość i umiejętność zastosowania wspomnianych metod uzyskania mydriazy powinna być istotnym elementem szkolenia młodych chirurgów wykonujących zabiegi w zakresie przedniego odcinka oka.

Definicja i znaczenie wąskiej źrenicy w chirurgii zaćmy

Pojęcie wąskiej źrenicy nie jest ściśle zdefiniowane w piśmiennictwie, a określenie źrenicy jako „wąskiej” zależy w dużej mierze od doświadczenia i umiejętności chirurga, stopnia zmętnienia, wielkości i twardości jądra soczewki, stabilności więzadełek soczewki oraz obecności regularnego różowego refleksu z dna oka podczas operacji.

Wąska źrenica jest jednym z czynników ryzyka powikłań śród- i pooperacyjnych w chirurgii zaćmy małego cięcia z zastosowaniem fakoemulsyfikacji. Ocena ryzyka, jakie wiąże się z wąską źrenicą u pacjenta skierowanego na operację, powinna być dokonana już na etapie kwalifikacji do zabiegu fakoemulsyfikacji. Klinicznie pojęcie wąskiej źrenicy można rozpatrywać w dwóch aspektach: pierwotnie słabej przed- i śródoperacyjnie mydriazy oraz śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (IFIS – intraoperative flopy iris syndrome). Pierwotnie słaba mydriaza najczęściej obserwowana jest już podczas próby rozszerzenia źrenicy kroplami z 1% tropikamidem. Fakt ten powinien być wyraźnie zaznaczony i przekazany chirurgowi przez lekarza kwalifikującego. Istnieją liczne przyczyny wystąpienia śródoperacyjnie wąskiej źrenicy.

Najczęstsze przyczyny wąskiej źrenicy

Najczęstszymi przyczynami słabej przed- i śródoperacyjnej mydriazy są zmniejszenie kurczliwości oraz elastyczności mięśnia rozszerzającego źrenicę związane z procesem fizjologicznego starzenia się oka oraz zespół pseudoeksfoliacji (PEX – pseudoexf...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie farmakologiczne w przypadku wąskiej źrenicy

Najczęściej stosowanymi przedoperacyjnie lekami mydriatycznymi w chirurgii zaćmy małego cięcia są: agoniści receptorów adrenergicznych α1A (2,5% fenylefryna), antagoniści receptorów muskarynowych (1% tropikamid), [...]

Metody wiskomechaniczne stosowane w przypadku wąskiej źrenicy

W związku z powszechnym stosowaniem preparatów wiskoelastycznych współczesna chirurgia zaćmy nazywana jest często wiskochirurgią. Zrozumienie fizycznych właściwości substancji wiskoelastycznych i ich zachowania podczas kolejnych [...]

Metody mechanicznej mydriazy

Omówione wcześniej metody uzyskania wiskomydriazy są skuteczne, niemniej w trudnych przypadkach śródoperacyjnie wąskiej źrenicy lub w ciężkim IFIS mogą okazać się niewystarczające. W sytuacjach [...]

Do góry