Ostry dyżur

Neuropatia uciskowa w przebiegu guza szczytu stożka oczodołu

lek. Aleksandra Szurygajło1

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska2

1Oddział Okulistyki, Szpital Wojewódzki w Poznaniu
2Oddział Okulistyki, Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Aleksandra Szurygajło

Oddział Okulistyki,

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7-19, 60-479 Poznań

e-mail: aszurygajlo@gmail.com

  • Na podstawie opisu przypadku omówiono rzadko występującą chorobę nerwu wzrokowego, jaką jest nerwiak osłonkowy nerwu wzrokowego (schwannoma)
  • Opisano też szczegółowo przyczyny, diagnostykę i leczenie schorzeń nerwu wzrokowego, szczególnie występujących w wyniku ucisku

Opis przypadku

Na ostry dyżur okulistyczny zgłosiła się 46-letnia pacjentka z pogorszeniem widzenia w oku lewym. Dolegliwości pojawiły się dzień wcześniej. W wywiadzie: krótkowzroczność i astygmatyzm obojga oczu. Kobieta chorowała na nadczynność tarczycy, obecnie w stanie eutyreozy.

W badaniu okulistycznym stwierdzono: Vis OP 1,0 cc −0,75/ −1,0/85, Vis OL 0,4 cc −1,75/−0,5/100, ciśnienie wewnątrz­gałkowe OP 14 mmHg, OL 14 mmHg. Źrenice były okrągłe, symetryczne. Reakcja źrenic na światło bezpośrednia i pośrednia w oku prawym była prawidłowa; oko lewe – względny dośrodkowy defekt źreniczny (RAPD – relative afferent pupillary defect). Widzenie barwne – barwy podstawowe przed okiem lewym pacjentka rozpoznawała jako bledsze niż przed okiem prawym. Tablice Ishihary: oko prawe – odczyt prawidłowy, oko lewe nie rozpoznawało. Konfrontacyjne pole widzenia – mroczek w kwadrancie dolno-skroniowym oka lewego. Ustawienie gałek ocznych było prawidłowe, bez wytrzeszczu. Ruchomość gałek ocznych była prawidłowa we wszystkich kierunkach, bez dwojenia, bez bólu. Odcinek przedni obojga oczu był prawidłowy. Dno oka prawego i lewego – tarcza nerwu II w poziomie dna o wyraźnych granicach, plamka z połyskiem, naczynia prawidłowe, siatkówka przyłożona w centrum i na obwodzie.

Wykonano badania: optycznej koherentnej tomografii (OCT – optical coherence tomography) plamek (ryc. 1A i B), badanie oceniające grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki (RNFL – retinal nerve fiber layer) (ryc. 2A-D) obojga oczu oraz pola widzenia obojga oczu (ryc. 3A i B).

W badaniach laboratoryjnych (morfologia z rozmazem, OB, CRP, TSH, fT3, fT4, elektrolity, mocznik, kreatynina, stężenie glukozy, AlAT, AspAT, badania układu krzepnięcia) nie stwierdzono nieprawidłowości. Wynik badania neurologicznego był bez odchyleń.

Wstępnie rozpoznano pozagałkowe zapalenie nerwu II oka lewego i włączono metyloprednizolon dożylnie.

Jako badanie uzupełniające zlecono jednak jeszcze magnetyczny rezonans jądrowy (NMR – nuclear magnetic resonance) ośrodkowego układu nerwowego i oczodołów (ryc. 4A i B).

W badaniu NMR ośrodkowego układu nerwowego ze środkiem kontrastowym nie stwierdzono odchyleń, natomiast w NMR oczodołów ze środkiem kontrastowym uwidoczniono masę guza w szczycie stożka lewego oczodołu o pośredniej intensywności sygnału w obrazach...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Chorobę nerwu wzrokowego można rozpoznać, gdy stwierdza się:

Podsumowanie

W diagnostyce nagłych zaburzeń widzenia, zwłaszcza wywołanych chorobami nerwu wzrokowego, często konieczne są dalsza diagnostyka obrazowa, wykonanie badań laboratoryjnych oraz współpraca ze [...]

Do góry