Temat numeru

Obraz kliniczny i diagnostyka ocznej postaci miastenii

lek. Magda Skalska

dr n. med. Zofia Pniakowska

prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, Centralny Szpital Kliniczny im. WAM, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, Centralny Szpital Kliniczny im. WAM, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: p.jurowski@vp.pl

  • Miastenia (MG – myasthenia gravis) jest przewlekłą, ogólnoustrojową chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Wyróżnia się jej postać uogólnioną, opuszkową i oczną (OMG – ocular myasthenia gravis) – tej ostatniej został poświęcony niniejszy artykuł

Miastenia jest przewlekłą chorobą charakteryzującą się nadmiernym osłabieniem (nużliwością) mięśni szkieletowych, która rozwija się na podłożu autoimmunologicznym. U jej podłoża leży upośledzenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego spowodowane produkcją autoprzeciwciał przeciwko receptorom acetylocholiny (anty-AChR) w błonie postsynaptycznej złącza nerwowo-mięśniowego1,2. Wyróżnia się postać oczną, uogólnioną i opuszkową. Zajęcie oczu występuje w 90% przypadków i jest początkowym objawem u 60% pacjentów3.

Epidemiologia

Miastenia występuje u mniej więcej 5-15/100 000 osób4, niezależnie od rasy, wieku i płci. Początek choroby u kobiet pojawia się <40 r.ż., podczas gdy u mężczyzn najczęściej ujawnia się w szóstej dekadzie życia5. Rzadziej dotyka osoby <10 lub >70 r.ż.6 Jeśli chodzi o płeć, częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn (stosunek 3:2)7. Z kolei OMG pojawia się zazwyczaj w późniejszym wieku, częściej u mężczyzn4.

Obraz kliniczny

Przebieg kliniczny MG charakteryzuje się dużą zmiennością objawów8. Nużliwość mięśni może mieć formę uogólnioną lub zlokalizowaną, częściej obejmuje proksymalne grupy mięśni i prawie zawsze dotyczy mięśni oka. Zajęcie mięśni jest zwykle symetryczne, z wyjątkiem postaci ocznych, w których występuje wyraźna asymetria. Osłabienie nasila się wraz ze wzrostem aktywności mięśni związanej z powtarzanymi czynnościami.

Zakres nużliwości mięśni zmienia się zarówno w ciągu dnia, jak i z dnia na dzień. Funkcja układu mięśniowego często pozostaje prawidłowa o poranku9. Uogólniona postać MG dotyczy mięśni opuszkowych, kończyn i oddechowych6. Postać oczna natomiast przebiega z objawami niedomogi funkcji mięśni poruszających gałką oczną, tj. zewnątrzgałkowych (EOM – extraocular muscles), a także mięśnia okrężnego oka (zaangażowanego w zamykanie oka) oraz mięśnia dźwigacza powieki górnej (odpowiadającego za unoszenie powieki górnej). Nie dotyczy jednak mięśni odpowiedzialnych za ruchy źrenic, których funkcja jest regulowana układem wegetatywnym2,7,10. Konsekwencją osłabienia tych mięśni są objawy kliniczne w postaci podwójnego widzenia, opadnięcia powiek oraz suchości oczu10. Funkcja widzenia pozostaje prawidłowa1. W większości przypadków (90%) progresja OMG do postaci uogólnionej występuje w ciągu pierwszych 2 lat od wystąpienia pierwszych objawów ocznych11. Należy pamiętać, że MG może być indukowana lub nasilać się w wyniku stosowania niektórych grup leków, np. antyarytmicznych, statyn, antybiotyków, chemioterapeutyków, leków przeciwpadaczkowych, chinolonów, penicylaminy, glikokortykosteroidów, antagonistów receptorów β-adrenergicznych czy antagonistów kanału wapniowego12.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Diagnostyka pacjentów z podejrzeniem MG obejmuje wywiad lekarski, poszerzone badanie okulistyczne wraz z badaniem reakcji źrenic, ruchomości gałek ocznych i domykalności powiek. Prawidłowe wyniki [...]

Podsumowanie

Miastenia jest przewlekłą, ogólnoustrojową chorobą o podłożu autoimmunologicznym. Większość przypadków obejmuje objawy oczne związane z zajęciem mięśni: dźwigacza powieki górnej, EOM i okrężnego oka. [...]

Do góry