Aktualności naukowe

Najnowsze badania 
Potencjał technologii rozszerzonej rzeczywistości w okulistyce

lek. Grzegorz Rotuski

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawa

e-mail: rrotus@hotmail.com

Technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR – augmented reality) może w niedalekiej przyszłości dać wiele rozwiązań w okulistyce. Polega na nałożeniu obrazu wirtualnego na rzeczywistość otaczającą obserwatora i możliwość jednoczasowej interakcji. W technologii wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality) natomiast doświadczenie wzrokowe obejmuje jedynie obraz generowany komputerowo. Skoncentrujmy się na spekulacjach wokół okulistycznych zastosowań urządzeń AR.

W dziedzinie strabologii stałe monitorowanie ruchów gałek ocznych w warunkach naturalnego otoczenia jest w stanie ułatwić diagnostykę zeza, zwłaszcza rozbieżnego okresowego, czy niedomogę konwergencji. Dzięki temu decyzja o zmianie korekcji okular...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Potencjał technologii rozszerzonej rzeczywistości w okulistyce

Technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR – augmented reality) może w niedalekiej przyszłości dać wiele rozwiązań w okulistyce. Polega na nałożeniu obrazu wirtualnego na rzeczywistość [...]

Do góry