Aktualności

Aktualności

Jadwiga Woźnikowska, Magda Szrejner

Kiedy rozwinie się medycyna teleinformacyjna?

To jest koncepcja, która ma zunifikować i ustandaryzować protokoły diagnostyczno-terapeutyczne, najpierw na zasadzie pilotażu w województwie śląskim. Na Śląsku, poza Gliwicami, jest jeszcze centrum w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach. Ośrodki w Częstochowie i Katowicach jeszcze nie są pełnoprofilowe, ale w ciągu ostatnich lat doszło w nich do dużego postępu.

Specjalistom z Centrum Onkologii w Gliwicach zależy, by istniała ścisła współpraca pomiędzy poszczególnymi placówkami. Konkretnemu choremu proponuje się to samo leczenie skojarzone, ale niekoniecznie w jednej placówce. Chodzi o standardowe protokoły postępowania. Stworzono już dwie sieci. Jedna istnieje na linii Gliwice–Sosnowiec w zakresie guzów mózgu. Jest to ścisła komunikacja pomiędzy zespołem neurochirurgów i zespołem onkologów. Pacjent pełną diagnostykę zaczyna w Gliwicach. Informacje diagnostyczne są cyfrowo przekazywane do Sosnowca, bezpośrednio na salę operacyjną. Tam wykorzystywane są przez neuronawigację, a zatem neurochirurg ma pod jednym okularem obraz fuzji TK, MR i PET jednocześnie, a w drugim okularze nakładający się obraz pola operacyjnego.

W przypadkach glejaków mózgu o połowę zmniejszyły się ciężkie powikłania pooperacyjne. W przypadku glejaka wielopostaciowego, podobnie jak na całym świecie, ciągle nie jesteśmy w stanie wyleczyć chorego. Nie poznaliśmy jeszcze tajemnicy tego nowotworu.

Innym przykładem jest rak płuca. Ogromnym autorytetem jest ośrodek w Zakopanem, z którym łączy gliwickie CO „światłowodowy most teleonkologii”. Umożliwia on szybki obrazowy kontakt pomiędzy lekarzami, a także na linii pacjent–lekarz. Chory od momentu diagnozy dostaje dokładny plan i wie, do którego ośrodka ma trafić w poszczególnych etapach leczenia, łącznie z terminami wizyt. System telemedycyny wciąż będzie rozbudowywany. Coraz lepiej układa się współpraca Centrum Onkologii w Gliwicach z urologami ze Śląska.

Największym polem do zagospodarowania jest relacja lekarza pierwszego kontaktu ze specjalistą. Pacjenci nie mają świadomości, że do specjalisty mogą zgłosić się bez skierowania. Lekarz pierwszego kontaktu próbuje pomóc pacjentowi, po tym jak ten wraca do jego gabinetu np. po radioterapii z ostrym odczynem popromiennym, ale nie zawsze wie do końca, w jaki sposób skutecznie zająć się chorym. Jeśli zostanie stworzona teleonkologia także w przychodniach, lekarz będzie mógł z niej korzystać, poszerzać swoją wiedzę i jednocześnie pomagać pacjentowi, który z kolei nie musi się przemieszczać do odległych ośrodków onkologicznych.
Jadwiga Woźnikowska

Wielkie odliczanie w Radomiu

Coraz bliżej uruchomienia Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej. Wielkie otwarcie planowane jest na styczeń 2014 roku. Do tej pory szpital ma uruchomić część zabiegową – z blokiem operacyjnym, oddziałem intensywnego nadzoru oraz zakładem diagnostyki, gdzie zostanie zainstalowany PET CT. Szpital ma też zakupić rezonans magnetyczny, który po raz pierwszy w Polsce zostanie zastosowany do regularnego planowania leczenia onkologicznego.

W pierwszym etapie radomska onkologia ma otworzyć oddział chirurgii onkologicznej, onkourologii oraz chirurgii ginekologicznej i chirurgii piersi. W kolejnych etapach oferta zostanie rozszerzona o radioterpię, brachyterapię oraz chemioterapię.
Opracowała Magda Szrejner

Dentyści ramię w ramię z onkologami

O konieczności czynnego włączenia stomatologów do działań w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi rozmawiano podczas konferencji Stomatologia 2013, która odbyła się w październiku w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej.

– Program ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie wczesnych objawów, diagnozy i leczenia w nowotworach głowy i szyi – mówił prof. Wojciech Golusiński, prezes Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi.

Zdaniem prof. Tomasza Konopki, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, to właśnie lekarze dentyści mogliby być pierwszym ogniwem w rozpoznawaniu wczesnych postaci nowotworów w obrębie jamy ustnej. To szansa na poprawienie tragicznych statystyk, z których wynika, że Polacy zgłaszają się do onkologów zbyt późno.
Opracowała Magda Szrejner

Nowe kliniki u Jana Kochanowskiego

W Świętokrzyskim Centrum Onkologii powstanie osiem oddziałów klinicznych. Taką umowę szpital podpisał z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzięki temu centrum zyska Klinikę Chirurgii Onkologicznej, Radioterapii, Onkologii Klinicznej, Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Endokrynologii, Urologii oraz Ginekologii i Hematologii. Obie instytucje nie ukrywają zadowolenia z obustronnych korzyści. Centrum zyska bazę naukową i dydaktyczną. Zaś dla uczelni będzie to karta przetargowa w rozmowach z resortem zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego o utworzeniu w Kielcach kierunku lekarskiego.

Opracowała Magda Szrejner

Do góry