Aktualności naukowe

Najnowsze badania

Dr n. med. Beata Jagielska

kierownik Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Hormonoterapia z chemioterapią zamiast wyłącznej hormonoterapii

Pacjenci ze zdiagnozowanym uogólnionym, hormonowrażliwym rakiem stercza, u których w pierwszej linii leczenia zastosowano połączenie hormonoterapii z chemioterapią docetakselem zamiast wyłącznej hormonoterapii, uzyskują korzyść terapeutyczną pod postacią znamiennego wydłużenia mediany czasu przeżycia.

W artykule, który ukazał się w sierpniowym numerze „NEJM” („The New England Journal of Medicine”), zaprezentowano wyniki próby klinicznej, której celem była ocena skuteczności terapeutycznej skojarzenia hormonoterapii z chemioterapią pod postacią wydłużenia mediany czasu przeżycia w porównaniu z wyłączną hormonoterapią w pierwszej linii leczenia u pacjentów z uogólnionym, hormonowrażliwym rakiem prostaty. Aktualnie chemioterapia docetakselem jest zalecana w drugiej linii leczenia u pacjentów, którzy z powodu nabytej hormonooporności nie odnoszą już korzyści klinicznych z kontynuacji hormonoterapii.

Do badania przeprowadzonego w Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie włączono 790 pacjentów z uogólnionym rakiem stercza. W pierwszym ramieniu chorzy otrzymywali standardową hormonoterapię w połączeniu z docetakselem w dawce 75 mg/m2 podawanym w rytmie co trzy tygodnie (łącznie sześć cykli), w drugim ramieniu stosowano samodzielną hormonoterapię. Punktem pierwszorzędowym w badaniu było sprawdzenie, czy terapia skojarzona spowoduje wydłużenie mediany przeżycia całkowitego (OS) o co najmniej 33 proc. w porównaniu z wyłączną hormonoterapią.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Hormonoterapia z chemioterapią zamiast wyłącznej hormonoterapii

Pacjenci ze zdiagnozowanym uogólnionym, hormonowrażliwym rakiem stercza, u których w pierwszej linii leczenia zastosowano połączenie hormonoterapii z chemioterapią docetakselem zamiast wyłącznej [...]

Redukcja ryzyka zachorowania na raka jelita grubego

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu CAPP 2 obejmującym 43 ośrodki z 16 krajów poddano obserwacji pacjentów z rozpoznanym zespołem Lyncha. Maksymalny okres [...]
Do góry