Opis przypadku

Brodawczak odwrócony zlokalizowany w sitowiu tylnym

Dr hab. med. Jarosław Miłoński1

Lek. med. Kalina Owczarek1

Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski2

Dr n. med. Piotr Pietkiewicz1

1Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi, kierownik katedry i kliniki: prof. dr hab. med. J. Olszewski

2Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, tel. 42 639 35 80, faks 42 639 35 80, e-mail: jurek.olszewski@umed.lodz.pl

Brodawczak odwrócony jest nowotworem łagodnym, a jednocześnie sprawiającym dużo problemów w obrębie nosa i zatok przynosowych. Objawy kliniczne brodawczaka odwróconego nie są charakterystyczne i zasadniczo nie różnią się od objawów przewlekłych zmian zapalnych nosa i zatok przynosowych.

Nowotwór ten wyrasta z pozostałości błony Schneidera, występującej w rozwoju embrionalnym, położonej na granicy nosa i zatok przynosowych. Nowotworowo zmieniony nabłonek wrasta w głąb podścieliska w postaci palczastych wypustek, co dało opisową nazwę „brodawczak odwrócony”. Miejscowo agresywny wzrost powoduje duże trudności z doszczętnym usunięciem nowotworu i stosunkowo częste wznowy guza.[1,2]

Tomografia komputerowa nie daje charakterystycznego obrazu w przypadkach brodawczaka odwróconego. W przypadkach podejrzenia penetracji guza poza nos i zatoki przynosowe lepszą metodą oceny jego rozległości jest badanie rezonansu magnetycznego. Ostateczne rozpoznanie potwierdza jedynie badanie histopatologiczne. Nie ma rozbieżności co do sposobu leczenia brodawczaka odwróconego – jest wyłącznie operacyjne.[3,4]

Celem pracy było przedstawienie przypadku chorej z brodawczakiem odwróconym zlokalizowanym w sitowiu tylnym i penetrującym do zatoki klinowej z częściową destrukcją jej ścian.

Chora M.P., lat 50 (nr hist. chor. 19581/2014), przyjęta do Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z powodu guza zatoki klinowej prawej. Jedyną dolegliwością chorej były silne bó...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Etiologia brodawczaków odwróconych nie jest jednoznacznie ustalona, obecnie najczęściej wiązana jest z zakażeniem HPV. Wielu autorów podkreśla związek z wirusami typu [...]

Wnioski

W czasie sześciu miesięcy po operacji kontrolne badania endoskopowe i obrazowe nie wykryły wznowy. Technika endoskopowa daje dobry dostęp operacyjny umożliwiający [...]
Do góry