Dylematy patomorfologa

Przerzut raka zrazikowego piersi – problemy diagnostyczne

Dr hab. med. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz1

Zakład Patomorfologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku1

Lek. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz3

Zakład Patomorfologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku2

Dr hab. med. Waldemar Famulski2

Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej, Białostockie Centrum Onkologii3

Dr n. med. Katarzyna Jakubowska4

Zakład Patomorfologii, Białostockie Centrum Onkologii4

Współpraca: Anita Wakulewska5

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Patomorfologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku5

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz, Zakład Patomorfologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 13, 15-089 Białystok, e-mail: katarzyna.guzinska-ustymowicz@umb.edu.pl

W pracy patomorfologa diagnostyka rozsianych zmian przerzutowych nowotworu w otrzewnej nierzadko należy do długotrwałych i skomplikowanych procesów diagnostycznych. Dlatego też współpraca z klinicystą onkologiem i chirurgiem jest kluczowa dla postawienia odpowiedniego rozpoznania.

Stwierdzenie w usuniętych wycinkach z otrzewnej komórek typu śluzowego (signet ring) nie zawsze stanowi o procesie rozrostowym raka śluzowokomórkowego, który należy do najczęściej przerzutujących do tej okolicy.

Należy zauważyć, że komórkę typu signet ring możemy również wyodrębnić w innych lokalizacjach, chociażby w rakach:

  • jelita grubego,
  • trzustki,
  • piersi,
  • szyjki macicy,
  • prostaty.

Natomiast konieczne są szczegółowe informacje od klinicysty dotyczące wykonanych badań u chorego, które naprowadziłyby patomorfologa na poszukiwanie innego punktu wyjścia nowotworu niż żołądek. W chwili obecnej zastosowanie panelu barwień immunohistochemicznych pozwala na określenie punktu pierwotnej lokalizacji guza, a co za tym idzie – włączenie stosownego leczenia.

Prezentujemy przypadek pacjentki z rozsiewem raka śluzowokomórkowego w otrzewnej, którego punktem wyjścia okazał się pierwotny guz piersi dający przerzut zbudowany z komórki typu signet ring w żołądku.

Opis przypadku

46-letnia kobieta z dolegliwościami gastrycznymi (bóle brzucha, ból i pieczenie w okolicy żołądka) zgłosiła się na początku maja 2011 roku do gastrologa, gdzie wykonano badanie gastroskopowe, które wykazało znacznie pogrubiałe, przekrwione fałdy błony śluzowej w okolicy trzonu żołądka. Pobrano wycinki do badania histopatologicznego. Patolog postawił rozpoznanie carcinoma diffusum partim mucocellulare. Jednocześnie w trakcie hospitalizacji na oddziale gastroenterologii u chorej rozpoznano raka piersi prawej. Wynik biopsji cienkoigłowej – carcinoma infiltrans. W badaniach obrazowych nie stwierdzono przerzutów odległych. Po konsultacji z chirurgiem onkologiem oraz onkologiem klinicznym chorą zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. W pierwszej kolejności zaplanowano wykonanie amputacji piersi prawej, a następnie leczenie operacyjne raka żołądka. W dniu 30 maja 2011 wykonano amputację piersi prawej sposobem Maddena, jednocześnie przygotowując chorą do leczenia operacyjnego raka żołądka poprzez zastosowanie żywienia pozajelitowego. Trzy tygodnie później wykonano laparotomię i po stwierdzeniu rozsiewu wewnątrzotrzewnowego pobrano guzki z sieci i poprzecznicy do badania histopatologicznego.

Wyniki badania histopatologicznego

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz patomorfologa

Należy zauważyć, że komórka opisywana jako signet ring wchodząca w strukturę histologiczną raków śluzowych może być obserwowana w rakach o różnych [...]

Komentarz onkologa

Przerzuty raka piersi są ogromnym problemem klinicznym, ponieważ wyniki leczenia w stadium uogólnienia są nadal złe. Mediana przeżycia całkowitego wynosi jedynie [...]

Podsumowanie

Opisywany przypadek pokazuje typowy przebieg zrazikowego raka piersi ze względu na umiejscowienie przerzutów (przewód pokarmowy, kości, opony mózgowo-rdzeniowe), a także powolną [...]
Do góry