Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

  • Cotellic (kobimetynib) tabl. powl. 20 mg

Wskazania. W skojarzeniu z wemurafenibem w leczeniu dorosłych chorych na nieresekcyjnego lub przerzutowego czerniaka wykazującego mutację V600 genu BRAF.

Wieloośrodkowe randomizowane badania fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną przyjmującą placebo, wykazały, że całkowity czas przeżycia po roku i po dwóch latach obserwacji był dłuższy dla grupy leczonej kobimetynibem i wemurafenibem (odpowiednio 75 i 48 proc.) w porównaniu do grupy leczonej placebo i wemurafenibem (odpowiednio 64 i 38 proc.).

Kobimetynib jest odwracalnym, selektywnym, allosterycznym inhibitorem, który hamuje szlak kinazy MAP poprzez działanie skierowane na kinazy MEK1 i MEK2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

Cotellic (kobimetynib) tabl. powl. 20 mg

NOWOŚCI NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ

Accordeon (oksykodon) tabl. o przedł. uwaln. 10 mg 60 szt., tabl. o przedł. uwaln. 20 mg 60 szt. (we wszystkich zarejestrowanych [...]

NIE JEST JUŻ REFUNDOWANY

Symloda (kapecytabina) 500 mg 120 szt.

NOWE WSKAZANIE

Pembrolizumab (Keytruda) zarejestrowano w nowych wskazaniach do stosowania w niedrobnokomórkowym raku płuca. Lek można stosować w leczeniu I rzutu niedrobnokomórkowego raka [...]

NOWOŚCI NA ŚWIECIE

Rucaparib (Rubraca, tabl. 200 mg i tabl. 300 mg)

Do góry