Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

  • Cuvitru (immunoglobulina ludzka) roztw. do wstrzyk. 200 mg/mL 1 fiol. à 5 mL, 1 fiol. à 10 mL i 1 fiol. à 40 mL.

Wskazania. Leczenie substytucyjne u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat: zespoły pierwotnego niedoboru odporności z upośledzeniem wytwarzania Ig; hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów ze szpiczakiem mnogim (MM), a także u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), u których profilaktyczne leczenie antybiotykami jest nieskuteczne lub przeciwwskazane; hipogammaglobulinemia u pacjentów w okresie przed przeszczepem i po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT).

  • Xofigo (dichlorek radu [223Ra]) roztw. do wstrzyk. iv. 1 tys. kBq/mL 1 fiol. à 6 mL.

Wskazania. Leczenie dorosłych pacjentów z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z objawowymi przerzutami do kości bez stwierdzonych przerzutów trzewnych.

  • Tecentriq (atezolizumab) koncentrat do sporz. roztw. do inf. iv. 1,2 g fiol. 20 mL

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

Cuvitru (immunoglobulina ludzka) roztw. do wstrzyk. 200 mg/mL 1 fiol. à 5 mL, 1 fiol. à 10 mL i 1 fiol. [...]

NOWOŚCI NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ

Cuvitru (immunoglobulina ludzka) roztw. do wstrzyk. 200 mg/mL 1 fiol. à 5 mL, 1 fiol. à 10 mL i 1 fiol. [...]

NOWE SUBSTANCJE ZAREJESTROWANE NA ŚWIECIE

Abemacyklib (Varzenio, tabl. 50 mg, tabl. 100 mg, tabl. 150 mg i tabl. 200 mg)

Do góry