Felieton

Jak ma wyglądać opieka onkologiczna w Polsce?

Prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki

Co pewien czas odżywa dyskusja na temat modelu opieki onkologicznej w Polsce. I tak dzieje się w chwili obecnej, co ma związek z pracami dotyczącymi utworzenia systemu sieci onkologicznej i koordynacji działań medycznych w tym zakresie. Od lat ścierają się dwie przeciwstawne koncepcje. Pierwsza, firmowana przez większość środowiska onkologicznego, zakłada oparcie systemu na sieci wielospecjalistycznych centrów i instytutów przeznaczonych wyłącznie do leczenia chorych na nowotwory. Druga koncepcja, promowana głównie przez niektóre środowiska akademickie, zakłada alokację oddziałów onkologicznych w wieloprofilowych uniwersyteckich szpitalach klinicznych.

Obecnie system opieki jest oparty w głównej mierze na centrach i instytutach onkologicznych o interdyscyplinarnym charakterze. W nich leczona jest większość chorych, szczególnie z założeniem radykalnym. Tam także alokowana jest większość specjalis...

Należy przy tym podkreślić, że współczesna onkologia, dzięki spektakularnemu rozwojowi w ostatnich dekadach, jest dziedziną zupełnie inną niż przed laty. Oprócz klasycznych metod leczenia, takich jak radioterapia, chemioterapia i chirurgia, obejmu...

Do góry