Dla pacjenta

Co to jest ostra białaczka szpikowa?

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Ostra białaczka szpikowa to nowotwór układu krwiotwórczego, polegający na rozwoju nieprawidłowych komórek w obrębie szpiku kostnego, tzw. komórek blastycznych (blastów). Naciekanie szpiku przez blasty prowadzi do jego nieprawidłowego funkcjonowania, a w konsekwencji do niedokrwistości (obniżenie liczby krwinek czerwonych), małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi) oraz neutropenii (obniżenie liczby neutrocytów).


Jakie są przyczyny ostrej białaczki szpikowej?

Wśród czynników ryzyka zachorowania należy wymienić czynniki środowiskowe, do których zaliczamy:

  • promieniowanie jonizujące,
  • związki chemiczne, np. benzen, środki ochrony roślin, farby,
  • leki, np. cytostatyki, fenylbutazon (lek przeciwzapalny),
  • palenie tytoniu.


Podkreśla się również znaczenie czynników genetycznych. Do chorób uwarunkowanych genetycznie, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju białaczki szpikowej, należą m.in. zespół Downa, zespół Blooma, niedokrwistość Fanconiego.

Do góry