Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Pembrolizumab w leczeniu wczesnego potrójnie ujemnego raka piersi

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Wcześniejsze badania wykazały obiecującą aktywność przeciwnowotworową i akceptowalny profil bezpieczeństwa pembrolizumabu u pacjentek z wczesnym potrójnie ujemnym rakiem piersi. Nie było jednak jasne, czy dodanie pembrolizumabu do chemioterapii neoadiuwantowej zwiększa odsetek pacjentek, u których wystąpi patologiczna odpowiedź całkowita (zdefiniowana jako brak inwazyjnego raka piersi oraz ujemne węzły chłonne) po przeprowadzeniu operacji.

W prezentowanym badaniu III fazy losowo przydzielono (w stosunku 2:1) pacjentki z uprzednio nieleczonym potrójnie ujemnym rakiem piersi w II lub III stopniu zaawansowania do leczenia:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pembrolizumab w leczeniu wczesnego potrójnie ujemnego raka piersi

Wcześniejsze badania wykazały obiecującą aktywność przeciwnowotworową i akceptowalny profil bezpieczeństwa pembrolizumabu u pacjentek z wczesnym potrójnie ujemnym rakiem piersi. Nie było [...]

Do góry