Diagnostyka

Rak pęcherza moczowego – specjalistyczne wyzwanie dla podstawowej opieki zdrowotnej

lek. Hubert Kamecki1
dr hab. n. med. Roman Sosnowski1
dr hab. n. med. Jakub Dobruch2
prof. dr hab. n. med. Tomasz Demkow1

1Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

2Klinika Urologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Roman Sosnowski

Klinika Nowotworów Układu Moczowego

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Roentgena 5, 02-782 Warszawa

e-mail: roman.sosnowski@coi.pl

  • Epidemiologia, czynniki ryzyka, metody prewencji i rozpoznawanie raka pęcherza
  • Leczenie chorych na raka pęcherza – specjalistyczne i prowadzone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Według danych zawartych w Krajowym Rejestrze Nowotworów w 2017 r. 3955 osób zmarło w Polsce z powodu raka pęcherza moczowego1. Analiza trendów umieralności z lat 90. XX wieku oraz z pierwszej dekady bieżącego stulecia wykazuje, że Polska była w tym okresie jednym z nielicznych (obok Bułgarii i Rumunii) krajów dzisiejszej Unii Europejskiej, w których nie obserwowano spadku umieralności z powodu raka pęcherza moczowego2. W opublikowanym w 2017 r. badaniu epidemiologicznym analizującym dane pochodzące z ostatnich lat wykazano, że przeciętny Polak, który w 2014 r. umierał z powodu raka pęcherza moczowego, tracił około 16 lat swojego życia, czyli przynajmniej o około 3 lat więcej niż w USA3. Wśród potencjalnych przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniane są przede wszystkim wysoki stopień zaawansowania choroby w chwili rozpoznania4 oraz zbyt późne radykalne leczenie polskich pacjentów5. Choć na poprawę aktualnej sytuacji znaczny wpływ mogłyby mieć reorganizacja systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępu do świadczeń, to nie można w tym kontekście nie przecenić wysiłku lekarzy – nie tylko urologów i onkologów, ale też lekarzy innych specjalności, w tym szczególnie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Celem artykułu jest przedstawienie specjalistycznej wiedzy i praktycznych zaleceń pomagających w zapobieganiu, prawidłowym szybkim rozpoznaniu, a także w zrozumieniu istoty choroby, jaką jest rak pęcherza moczowego.

Zapobieganie

Podstawowym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka pęcherza moczowego jest ekspozycja na toksyny zawarte w dymie tytoniowym. Choć poznane są inne, mniej rozpowszechnione czynniki ryzyka, takie jak ekspozycja na substancje zawarte w farbach i rozpuszczalnikach lub picie chlorowanej wody, uważa się, że to właśnie palenie papierosów jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka, będącym przyczyną około połowy wszystkich rozpoznawanych przypadków raka pęcherza6. Społeczna świadomość tego faktu jest niska. Z przeprowadzonych w USA badań wynika, że podczas gdy 91-98% ankietowanych pacjentów prawidłowo uznawało palenie papierosów za czynnik ryzyka zachorowania na raka płuca, zaledwie 25-51% wiedziało o jego wpływie na ryzyko zachorowania na raka pęcherza moczowego7-9. Z własnych obserwacji autorów artykułu wynika, że w Polsce odsetek ten może być jeszcze niższy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

Raka pęcherza moczowego można rozpoznać wyłącznie na podstawie badania histopatologicznego. Materiał do badania pobierany jest podczas zabiegu przezcewkowego usunięcia guza pęcherza [...]

Leczenie specjalistyczne

Jak już wspomniano, w przypadku stwierdzenia w pęcherzu zmiany sugerującej aktywny proces nowotworowy (najczęściej jest to zmiana egzofityczna, to znaczy guz, [...]

Leczenie prowadzone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Warto zaznaczyć, że choć większość procesu leczenia chorego na raka pęcherza moczowego odbywa się przy udziale urologa lub onkologa, to jednak [...]

Podsumowanie

Mimo rozwoju medycyny i coraz lepszego poznania przyczyn, metod zapobiegania i skutecznego leczenia raka pęcherza moczowego Polska jest jednym z nielicznych [...]
Do góry