Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego

Rak piersi w czasie ciąży

dr n. med. Bartosz Itrych
lek. Magdalena Miedzińska
dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP

Klinika Onkologii i Chorób Piersi, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Oddział Radioterapii i Onkologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Bartosz Itrych

Klinika Onkologii i Chorób Piersi,

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

e-mail: itrychbartosz@gmail.com

  • Czynniki ryzyka zachorowania i profilaktyka raka piersi
  • Specyfika diagnostyki i leczenia ciężarnych chorych na raka piersi oraz informacje dotyczące porodu u takich pacjentek

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet. W skali światowej jego występowanie sięga 25% ogółu zachorowań. Zachorowalność na niego wykazuje duże zróżnicowanie regionalne. Występuje niemal 5-krotnie częściej w krajach rozwiniętych w porównaniu z krajami Dalekiego Wschodu.

Rak piersi pozostaje jedną z pierwszych przyczyn umieralności z powodu nowotworów wśród kobiet; liczba zgonów wyniosła 622 000 w 2018 r. Liczbę nowych rozpoznań w skali świata szacuje się na >2 mln w 2018 r. Należy zwrócić uwagę na dużą różnicę między zachorowalnością a umieralnością w zamożnych i ubogich krajach. W Europie rak piersi jest u kobiet najczęstszym nowotworem i zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby zgonów.

W Polsce w 2017 r. zanotowano 18 529 zachorowań na raka piersi u kobiet (22,5% ogółu zachorowań; standaryzowany współczynnik zachorowalności ok. 53/100 000)1. W tabelach 1 i 2 przedstawiono liczbę zachorowań i zgonów z powodu raka piersi w Polsce w latach 2010-2017.

U mężczyzn rak piersi występuje rzadko i rocznie w Polsce rejestruje się nieco ponad 100 nowych zachorowań.

Czynniki ryzyka zachorowania

Etiologia raka piersi najczęściej nie jest znana, mimo że poznano wiele czynników zwiększających ryzyko zachorowania. Wśród nich należy zaznaczyć: starszy wiek, obciążenia genetyczne i rodzinne (m.in. nosicielstwo mutacji genów BRCA1BRCA2). Zwraca się uwagę także na ekspozycję na działanie promieniowania jonizującego, współistnienie łagodnych chorób rozrostowych piersi, a także wcześniejsze zachorowania na raka piersi3.

Nieznaczny wzrost ryzyka raka piersi obserwuje się także w poniższych sytuacjach:

  • późny wiek urodzenia pierwszego dziecka
  • pierwsza miesiączka we wczesnym wieku
  • menopauza w późnym wieku
  • długotrwała hormonalna terapia zastępcza
  • spożywanie alkoholu
  • otyłość (dotyczy kobiet po menopauzie).

Obecność mutacji genu BRCA1 na długim ramieniu chromosomu 17 lub genu BRCA2

Rak piersi związany z mutacjami genów BRCA1 i BRCA2 stanowi kilka procent ogółu zachorowań. Mutacje te dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący i charakteryzują się wysoką penetracją (80% ryzyko zachorowania w ciągu całego życia, tj. 10-30-...

Silny efekt pobudzający rozwój raka piersi wywołuje żeński hormon płciowy – estrogen, zarówno w formie endogennej, jak i (w skojarzeniu z progestagenami) egzogennej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rak piersi rozpoznawany w czasie ciąży

W ostatnich latach zwiększa się liczba nowotworów rozpoznawanych w czasie ciąży. Głównym powodem jest coraz późniejsze planowanie macierzyństwa, co z kolei [...]

Diagnostyka

Charakterystyka patologiczna raka piersi związanego z ciążą nie różni się od przypadków rozpoznawanych w innych okresach życia kobiety. Z uwagi na [...]

Leczenie

Z uwagi na fakt, że po porodzie możliwości leczenia nie odbiegają od zaleceń dla ogółu chorych, poza wykluczeniem możliwości karmienia piersią [...]

Poród

Poród u pacjentki leczonej onkologicznie w czasie ciąży zawsze powinien odbywać się w porozumieniu z oddziałem intensywnej opieki noworodków. Optymalnie powinien [...]

Podsumowanie

Obserwuje się stały wzrost częstości występowania raka piersi w czasie ciąży. Decyzje o postępowaniu onkologicznym należy podejmować wspólnie z pacjentką, a [...]
Do góry