Osoba fizyczna lub prowadząca działalność
Instytucja (np. szpital, biblioteka) lub Przedstawiciel medyczny