Od redakcji

prof. dr hab. n. med. Jacek Grygalewicz

Small foto

Prof. dr hab. n. med. Jacek Grygalewicz

Drodzy Czytelnicy!

Przed medycyną, jak zawsze, piętrzą się problemy. Są wśród nich problemy nowe i są stare – uznane wcześniej za załatwione. Dotyczą pojedynczych chorych (którzy chorują inaczej niż kiedyś) oraz różnych grup społecznych o zmieniających się potrzebach i rosnących oczekiwaniach, a także coraz dłużej żyjących społeczeństw i wspólnot narodowych. W krajach rozwiniętych – przy rozwiązywaniu na dużą skalę problemów w ochronie zdrowia – medycynę naprawczą coraz częściej wyprzedza profilaktyka. Oparte na faktach wyniki badań naukowych pozwalają tworzyć sprawdzone zasady postępowania profilaktycznego i rekomendować je szerokiemu ogółowi lekarzy. Tak właśnie czyni American Academy of Pediatrics przedstawiając lekarzom zajmującym się dziećmi nowe lub zmodyfikowane, oparte na EBM wytyczne. W obecnym zeszycie Pediatrii po Dyplomie już na wstępie trafiamy na wytyczne Komisji ds. Chorób Zakaźnych AAP dotyczące stosowania szczepionki przeciw ospie wietrznej w powiązaniu ze szczepieniem przeciw MMR. Wytyczne amerykańskie komentuje ekspert – dr n. med. Ewa Duszczyk. Kolejne wytyczne tej samej Komisji AAP dotyczą starej, śmiertelnej choroby zakaźnej – wścieklizny. W profilaktyce poekspozycyjnej okazało się możliwe zmniejszenie liczby dawek szczepionki z 5 do 4, co znalazło również uznanie w oczach naszego komentatora, sugerującego wprowadzenie tej zmiany do schematu postępowania w Polsce. Pewien dodatek do tematyki szczepień stanowi omówienie w dziale AAP Grand Rounds różnic w nasileniu miejscowych odczynów poszczepiennych po pierwszym i po przypominających szczepieniach DTaP.
Znajomość kolejności wydarzeń w rozwoju płciowym i zaburzeń tego rozwoju obowiązuje każdego lekarza opiekującego się zdrowiem dzieci. Kliniczne aspekty pokwitania oparte na współczesnym stanie wiedzy przybliżają nam dwaj autorzy z Uniwersytetu w Chicago, którzy w poprzednim numerze naszego czasopisma już omówili procesy endokrynologiczne odpowiedzialne za rozwój płciowy. Obszerny komentarz profesora Mieczysława Szaleckiego wzbogaca zasób przekazywanych informacji. Inny „rozwojowy” temat, to zaburzenia mowy i zapobieganie tym zaburzeniom przy współpracy z logopedą (Specjalista – Pediatrze). Wiele ciekawych informacji wnosi artykuł o zapaleniu wątroby i interesujący komentarz eksperta – profesor Joanny Pawłowskiej. Warto też zajrzeć do artykułu o niepożądanych następstwach długotrwałego stosowania kortykosteroidów u dzieci oraz wziąć udział w interpretacji badań i otrzymać odpowiedź na „Pytania do specjalisty”.
Wreszcie, temat zbyt często przemilczany, a bliski każdemu lekarzowi: nasze stosunki z rodzicami pacjentów. To jest jeden z problemów medycyny wieku rozwojowego, który czeka na jakieś sensowne wytyczne. Prawie każdy z nas ma tu jakieś doświadczenia. Dobrze je czasem skonfrontować z doświadczeniami innych i posłuchać, co ma do powiedzenia socjolog – specjalista z zakresu poprawnych i skutecznych kontaktów lekarz – rodzina – pacjent.


Życzę Państwu niczym niezakłóconego spokoju w czasie czytania Pediatrii po Dyplomie.

Medium podpis
Do góry