Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM, Szczecin

Pediatr Dypl 2014;18 (1): 1

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

Na wciąż jeszcze długie zimowe wieczory przygotowaliśmy dla Państwa kolejny numer Pediatrii po Dyplomie. W minisympozjum Hematologia proponujemy zapoznanie się z następującymi tematami: „Zmiany parametrów morfologii krwi w zależności od wieku dziecka”, „Niedokrwistości mikrocytarne” i „Białaczki u dzieci”. Mam głęboką nadzieję, że i tym razem trafiliśmy w oczekiwania naszych czytelników, a zawarte w minisypozjum informacje ułatwią Państwu podejmowanie trafnych decyzji w codziennej pracy.
Zachęcam szczególnie do zapoznania się z artykułem „ Bóle głowy  u dzieci”. Ten problem zdrowotny coraz częściej jest przyczyną zgłaszania się pacjentów do lekarzy różnych specjalności, w tym również pediatrów.
Polecam także artykuł „Nadmierny wzrost u dzieci i młodzieży” będący przeglądem możliwych przyczyn nadmiernego wzrostu w populacji wieku rozwojowego. W pracy przedstawiono najważniejsze hormonalne, genetyczne i metaboliczne uwarunkowania wysokiego wzrostu oraz możliwości terapeutyczne i wyniki leczenia. Godny zainteresowania jest również artykuł „Śpiączka cukrzycowa”, w którym omówiono jej patogenezę i przyczyny oraz najnowsze zasady postępowania.
Jak zwykle kontynuujemy szkolenie w zakresie oceny EKG. Tym razem prezentujemy zmiany w badaniu elektrograficznym u pacjentów z przerostem lewej komory i lewego przedsionka.
Dział „Ostry dyżur pediatryczny” poświęcony został w całości istotnemu i bezpośrednio zagrażającemu życiu problemowi, jakim są krwawienia z przewodu pokarmowego.
Zapraszam również do odwiedzenia działu „Omówmy to na przypadkach”, w którym przedstawiono przypadek jedenastoletniej dziewczynki z atopowym zapaleniem skóry.
Otaczająca nas rzeczywistość sprawiła, że obecnie nie da się wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. Dlatego już w tym numerze Pediatrii po Dyplomie rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii. Pierwszy z nich dotyczy niezwykle ważnego zagadnienia, jakim jest wizyta dziecka z opiekunem faktycznym u lekarza – sytuacja, z którą spotykamy się bardzo często w naszej codziennej pracy w poradniach i na oddziałach szpitalnych.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry