Dermatologia dla pediatrów

Brodawki

Lek. Agnieszka Gręda, dr Lidia Ruszkowska

Oddział Dermatologii Dziecięcej Centrum Dermatologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego

Kierownik Centrum Dermatologii: dr Katarzyna Łoza

Kierownik Oddziału Dermatologii Dziecięcej: dr Lidia Ruszkowska

Adres do korespondencji: Lek. Agnieszka Gręda, Centrum Dermatologii, Oddział Dermatologii Dziecięcej, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa, e-mail: sitonia@poczta.onet.pl

Pediatria po Dyplomie 2015;19(1):38-44

Słowa kluczowe

brodawki, kłykciny kończyste, mięczak zakaźny

Wprowadzenie

Brodawki są zmianami grudkowymi, brodawkującymi wywołanymi przez różne typy wirusa brodawczaka ludzkiego (human papilloma virus, HPV), zajmują skórę i błony śluzowe. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego należy do najczęstszych zakażeń wirusowych u człowieka. Brodawki skórne występują głównie u dzieci i młodzieży, szczególnie w wieku 12-16 lat. Czynnikami usposabiającymi są podatność osobnicza i młody wiek oraz upośledzenie odporności komórkowej. Wirus ten należy do małych wirusów DNA i jest wirusem proliferacyjnym, tzn. namnaża się tylko w komórkach proliferujących. Okres inkubacji nie jest precyzyjnie określony, ale przyjmuje się, że wynosi średnio 4 miesiące. Występujące na całym świecie brodawki są przyczyną około 10-25% konsultacji dermatologicznych.

Spośród scharakteryzowanych dotychczas typów HPV część związana jest ze zmianami skórnymi, część ze zmianami występującymi w obrębie błon śluzowych, niektóre są potencjalnie onkogenne, tzn. wywołują nowotwory błon śluzowych.

Kłykciny kończyste (tzw. brodawki płciowe) wywoływane są przez genitalne typy HPV 6 i 11. Ocenia się, że kłykciny kończyste i inne zmiany związane z zakażeniem HPV można stwierdzić u ponad 1% osób aktywnych seksualnie. U ponad 50% aktywnych seksualnie stwierdza się swoiste przeciwciała przeciw białkom otoczki wirusa.

Metoda hybrydyzacji DNA pozwoliła na określenie różnych typów wirusa. Często występujące brodawki mozaikowe są wywoływane przez HPV typu 2, brodawki stóp i rąk typu myrmecia przez HPV typu 1, brodawki płaskie przez HPV typu 3, brodawki przerosłe (głównie u rzeźników) przez HPV typu 7. Brodawki okolic narządów płciowych są wywoływane przez wirusy typu 6, 10, 11, 16 oraz 18. Brodawki te mogą się znacznie rozrastać, stawać się hiperplastyczne, kalafiorowate, zwłaszcza w okresie ciąży. Niektóre z tych wirusów są potencjalnie onkogenne; powstawanie zmian złośliwych w szyjce macicy, sromie i prąciu związane jest z wirusami HPV typu 16 i 18.

Do zakażenia HPV dochodzi w wyniku kontaktu z osobą ze zmianami wywołanymi przez te wirusy. U dzieci zakaźność jest stosunkowo duża. Wirusy często są przenoszone w miejscach użyteczności publicznej, takich jak sypialnie i łazienki hotelowe czy bas...

Brodawki zwykłe

Brodawki zwykłe (verrucae vulgares) są cielisto zabarwionymi grudkami o hiperkeratotycznej powierzchni, niedającymi żadnych objawów podmiotowych, z tendencją do samoistnego ustępowania bez pozostawienia blizny (ryc. 1 i 2). Najczęściej umiejsco...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Brodawki podeszwowe

Brodawki podeszwowe (verrucae plantares) są dwojakiego rodzaju:

Brodawki płaskie młodocianych

Brodawki płaskie młodocianych (verrucae planae juveniles) są płaskimi wykwitami na skórze, cielisto zabarwionymi (ale mogącymi mieć przebarwienia), o błyszczącej gładkiej powierzchni. Głównie [...]

Epidermodysplasia verruciformis

Epidermodysplasia verruciformis (EV) jest szczególną chorobą wywołaną przez HPV. Charakteryzuje się genetyczną podatnością na zakażenie wirusami swoistymi dla tej jednostki – [...]

Choroba Hecka

Choroba Hecka jest rzadko występującym schorzeniem związanym z zakażeniem HPV typu 13 i 32. Obraz choroby stanowią zmiany grudkowe w obrębie błon śluzowych jamy [...]

Brodawki płciowe

Genitalne typy HPV wywołują głównie łagodne zmiany brodawczakowate okolic narządów płciowych. W tej grupie wirusów są jednak również wirusy potencjalnie onkogenne – [...]

Leczenie

Brodawki są chorobą wirusową z dużym prawdopodobieństwem samoistnego ustąpienia, dlatego postępowanie nie powinno być zbyt agresywne, nie powinno też powodować bliznowacenia ani [...]

Mięczak zakaźny

<<>> <<>>Mięczak zakaźny (molluscum contagiosum) jest samoograniczającą się infekcją wirusową skóry wywołaną przez dużego wirusa DNA z grupy ospy (pokswirus). [...]
Do góry