Od redakcji

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM, Szczecin

Pediatria po Dyplomie 2015;19(1):1

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Otrzymujecie szczególny numer Pediatrii po Dyplomie poświęcony głównie wybranym zagadnieniom z zakresu psychiatrii dziecięcej. Z uwagi na narastający u dzieci, a przede wszystkim u młodzieży, problem zaburzeń zachowania, nadużywania substancji psychoaktywnych czy samookaleczeń przygotowaliśmy w ramach działu „Minisympozjum” cykl czterech artykułów dotyczących tej tematyki. Mam głęboką nadzieję, że zawarte w nich treści pomogą Państwu podejmować stosowne decyzje w tej szczególnej grupie pacjentów.

Tradycyjnie polecam dział „Omówmy to na przypadkach”, w którym przedstawiono zasady postępowania z pacjentem z ciałem obcym w przełyku.

Bardzo zachęcam do zapoznania się z artykułem „Dziecko z obrzękiem kończyny dolnej w izbie przyjęć” zamieszczonym w dziale „Ostry dyżur pediatryczny”. Jestem przekonany, że w grupie nastolatków z podobnymi przypadkami będziemy mieli do czynienia coraz częściej.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry