Problemy prawne w pediatrii

Czy zgoda na zabieg musi być podpisana przez oboje rodziców?

dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

Wiele wątpliwości w praktyce lekarza, który ma do czynienia z pacjentami niepełnoletnimi, wywołuje zagadnienie zgody na zabiegi medyczne. Lekarze pracujący z dziećmi często pytają mnie, czy zgoda na zabiegi diagnostyczne lub lecznicze o podwyższonym ryzyku musi być podpisana przez oboje rodziców (np. zgoda na punkcję lędźwiową). Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ wadliwie udzielona zgoda przesądza o bezprawności zabiegu. W związku z tym należy przyjrzeć się bliżej tej kwestii.

W przepisach prawa wprost uregulowano zagadnienie udzielania zgody na zabiegi medyczne o podwyższonym ryzyku. W art. 34, ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty1 wskazano, że: „Lekarz może wykonać zabieg operac...

Pogląd o tym, że dla skuteczności zgody na zabiegi medyczne o podwyższonym ryzyku wystarczy zgoda jednego z rodziców, jest dość powszechnie przyjmowany w piśmiennictwie prawniczym poświęconym prawu medycznemu. I tak na przykład:

Do góry