Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Przekazujemy Państwu kolejny interesujący numer „Pediatrii po Dyplomie”. Jestem przekonany, że prezentowane w nim artykuły okażą się bardzo oczekiwane ze względu na poruszane w nich problemy.

Zdrowy i donoszony noworodek nie wymaga tak dużej uwagi jak noworodek przedwcześnie urodzony. Zwiększająca się przeżywalność wcześniaków, głównie tych z bardzo małą urodzeniową masą ciała, i problemy zdrowotne związane z ich niedojrzałością sprawi...

W artykule „Mukowiscydoza – rozpoznanie i leczenie” omówiono zalecenia National Institute for Health and Care Excellence (NICE) dotyczące rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy, opublikowane w październiku 2017 roku. Określają one sposób postępowa...

Do góry