Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Redaktor Naczelny „Pediatrii po Dyplomie″

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo!

W kolejnym numerze „Pediatrii po Dyplomie” zamieściliśmy wiele interesujących artykułów, do których przeczytania bardzo Państwa zachęcamy.

Dziedziczne kardiomiopatie należą do głównych przyczyn nagłego zgonu sercowego lub nagłego zatrzymania krążenia u młodych ćwiczących osób, w tym wyczynowych sportowców, dlatego zachęcam do zapoznania się z artykułem „Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej u dzieci z kardiomiopatiami”. Rozpoznanie kardiomiopatii, szczególnie u pacjentów bez objawów klinicznych choroby, ma istotne znaczenie w dalszym postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym oraz w ustaleniu zaleceń dotyczących uprawiania sportu i rekreacyjnej aktywności fizycznej.

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u pacjentów pediatrycznych występują często i są przyczyną licznych wizyt rodziców z dziećmi w gabinetach lekarskich. Ich leczenie nieraz nastręcza dużych trudności i wymaga udziału psychologa oraz dietetyka. Znajomość przez lekarzy kryteriów diagnostycznych zaburzeń czynnościowych, a także objawów i sygnałów ostrzegawczych wykluczających chorobę organiczną pozwoliła nie tylko na poprawę diagnostyki, lecz także na ograniczenie liczby badań diagnostycznych i hospitalizacji dziecka. Jestem przekonany, że po zapoznaniu się z artykułem „Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci” będą Państwo podejmować trafne decyzje.

Najlepszym sposobem uniknięcia zakażenia wirusem grypy jest zastosowanie szczepionki, która zawiera antygeny różnych szczepów wirusa. Ponieważ wirus grypy podlega szybkim zmianom antygenowym, konieczne jest coroczne powtarzanie szczepień. Dzięki szybkiemu rozpoznaniu choroby możliwe jest podjęcie skutecznej terapii z użyciem leków przeciwwirusowych oraz wdrożenie profilaktyki u osób, które miały bliski kontakt z chorym. Z artykułu „Grypa sezonowa – możliwości profilaktyki” uzyskają Państwo między innymi informacje o roli oseltamiwiru w zapobieganiu zakażeniom wirusem grypy, a także o stosowaniu szczepionek u ciężarnych oraz osób poddanych immunosupresji i wykazujących alergię na białko jaja kurzego.

Badania przesiewowe w populacji noworodków mają na celu wczesne wykrycie i wdrożenie leczenia chorób wrodzonych lub nabytych, stanowiących zagrożenie dla życia dziecka lub prowadzących do zaburzenia rozwoju, ciężkiego przebiegu choroby i często trwałej niepełnosprawności. Możliwe do leczenia są tylko wybrane jednostki chorobowe. Efekty terapii są uzależnione od wieku pacjenta, w jakim ją rozpoczęto. Informacje na ten temat uzyskają Państwo po przeczytaniu artykułu „Badania przesiewowe u noworodków”.

Wczesne rozpoznanie alergii na białka mleka krowiego nie tylko jest kluczowe dla zastosowania właściwego leczenia, lecz także zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów klinicznych zagrażających życiu oraz warunkuje prawidłowy rozwój dziecka. W pracy „Standardy diagnostyki alergii na białka mleka krowiego – wytyczne dla lekarza POZ” omówiono symptomatologię kliniczną oraz przedstawiono wytyczne dotyczące postępowania diagnostycznego w ABMK dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oparte na aktualnych standardach opracowanych przez towarzystwa naukowe.

Polecam również zapoznanie się z innymi artykułami publikowanymi na łamach prezentowanego numeru „Pediatrii po Dyplomie”.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry