Omówmy to na przypadkach

Rotawirusy i inne przyczyny biegunki u 15-letniej pacjentki – opis i analiza przypadku

dr hab. n. med. Ewa Majda-Stanisławska

Klinika Profilaktyki i Leczenia Chorób Zakaźnych Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Ewa Majda-Stanisławska

Oddział Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci,

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego

ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź

e-mail: emajda@lodz.home.pl

  • Opis przypadku biegunki o złożonej etiologii, wymagający pogłębionej diagnostyki
  • Obraz kliniczny biegunki rotawirusowej – objawy i powikłania
  • Rola oznaczenia stężenia kalprotektyny w kale w diagnostyce i różnicowaniu stanów zapalnych jelit oraz przewodu pokarmowego


Zakażenie rotawirusowe jest najczęstszą przyczyną biegunki u dzieci i młodzieży. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 2016 roku zanotowano w Polsce 21 258 przypadków tej choroby (53 na 100 000 mieszkańców)1,2. Biegunka rotawirusowa to także jedno z najczęstszych zakażeń szpitalnych – w latach 2011-2015 stanowiła przyczynę aż 359 spośród 1912 epidemii zakażeń wewnątrzoddziałowych3,4. Oceniono, że 0,72% (95% przedział ufności [CI – confidence interval] 0,68-0,76%) pacjentów pediatrycznych w Polsce zarazi się rotawirusem w czasie hospitalizacji, a rotawirusowe zakażenie szpitalne stanowi u dzieci 22,6% (95% CI 21,5-23,7%) wszystkich biegunek rotawirusowych w naszym kraju5.

Ostra biegunka rotawirusowa wymaga odpowiedniego nadzoru ze względu na gwałtowny i nieprzewidywalny przebieg, który może prowadzić do odwodnienia. Stopień odwodnienia powinien być monitorowany, w szczególności ocenie podlegają takie parametry, jak: objaw fałdu skórnego, zapadnięcie gałek ocznych, suchość śluzówek, obecność lub brak łez, ilość oddawanego moczu, niepokój dziecka. Decyzję o hospitalizacji należy podjąć w zależności od dynamiki i nasilenia odwodnienia oraz możliwości nawadniania doustnego, które jest preferowanym sposobem postępowania6.

Karmienie piersią zmniejsza ryzyko infekcji rotawirusowej i spowodowanej nią biegunki u małych dzieci (iloraz szans [OR – odds ratio] 0,62; 95% CI 0,48-0,81)7, dlatego powinno być kontynuowane w czasie trwania biegunki. U pacjentów hospitalizowany...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Powikłania biegunki rotawirusowej

Zakażenie rotawirusem, choć najczęściej powoduje przejściową i samoleczącą się biegunkę, może w wyjątkowych przypadkach, szczególnie u małych dzieci, prowadzić do gwałtownego [...]

Omówienie

Powyżej przedstawiono przypadek kliniczny biegunki o złożonej etiologii, wymagający pogłębionej diagnostyki w celu zastosowania właściwego leczenia. Kryterium rozpoznania ostrej biegunki to [...]

Do góry