Omówmy to na przypadkach

Guz płuca prawego (pleuropulmonary blastoma) u 2-letniego chłopca

dr n. med. Agata Kawalec1
prof. dr hab. n. med. Jan Godziński1,2

1Oddział Chirurgii Dziecięcej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

2Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Agata Kawalec

Oddział Chirurgii Dziecięcej,

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka

– Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: agata_kawalec@wp.pl

  • Postępowanie diagnostyczne u dziecka z podejrzeniem pleuropneumonii prawostronnej
  • Przebieg trwającego 10 miesięcy leczenia pleuropulmonary blastoma
  • Opis przypadku pacjenta, u którego rozpoznano pleuropulmonary blastoma


Pleuropulmonary blastoma (PPB) to rzadki guz złośliwy wywodzący się z blastemy mezenchymalnej. Może być zlokalizowany w płucach, opłucnej, śródpiersiu. W większości przypadków występuje w prawej jamie opłucnej.

Według klasyfikacji Dehnera ze względu na budowę guza wyróżnia się 3 typy PPB:

  • typ I – guz torbielowaty (cystic)
  • typ II – guz torbielowato-lity (mieszany [mixed])
  • typ III – guz lity (solid).


PPB najczęściej rozpoznawany jest u dzieci poniżej 4 roku życia. Do jego objawów należą: kaszel, ból w klatce piersiowej, zapalenie płuc oporne na antybiotykoterapię, krwioplucie1.

Opis przypadku

Dwuletni chłopiec został przewieziony z oddziału pediatrycznego na oddział chirurgii dziecięcej w trybie ostrodyżurowym z podejrzeniem pleuropneumonii prawostronnej. Po przygotowaniu zakwalifikowano go do założenia drenażu ssącego prawej jamy opłucnej w znieczuleniu ogólnym. Śródoperacyjnie w V przestrzeni międzyżebrowej po górnym brzegu żebra otwarto prawą jamę opłucnej. Ewakuowano z niej dużą ilość surowiczo-ropnego płynu, który następnie przesłano do badań (bakteriologicznego oraz w kierunku gruźlicy [TBC – tuberculosis]). Dren podłączono do układu ssącego na 10 cmH2O. Po założeniu szwu kapciuchowego zauważono obrzęk tkanki podskórnej w okolicy drenu – odma podskórna z komponentą krwiaka. Po zastosowaniu opatrunku uciskowego i głębszym wsunięciu drenu nie obserwowano narastania niepokojących objawów.

Kontynuowano antybiotykoterapię (meropenemem), leczenie zachowawcze. W 3 dobie pooperacyjnej z powodu niewielkiej ilości treści w drenażu wykonano rentgenogram (RTG) klatki piersiowej (ryc. 1) i zakwalifikowano pacjenta do ponownego drenażu jamy opłucnej w znieczuleniu ogólnym.

W znieczuleniu ogólnym usunięto uprzednio założony pod skórą dren. Następnie w tym samym miejscu wprowadzono nowy dren, uzyskując wypływ starej treści krwistej. Dren zabezpieczono. Pobrano materiał do badań: bakteriologicznego, w kierunku TBC i cytologicznego.

Poszerzono diagnostykę obrazową o badanie tomografii komputerowej (TK) klatki piersiowej, które wykonano w znieczuleniu ogólnym. Uwidoczniono w nim rozległą, litą strukturę guzowatą (11,9 × 10,4 × 12 cm) wywierającą znaczny efekt masy w postaci uc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Analizując powyższy opis przypadku, można zaobserwować, że objawy charakterystyczne dla pleuropneumonii, takie jak: kaszel, ból w klatce piersiowej, zapalenie płuc oporne [...]

Do góry