Omówmy to na przypadkach

Inwazyjna choroba meningokokowa – opis przypadków

dr n. med. Marcin Dziekiewicz

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marcin Dziekiewicz

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

e-mail: marcin.dziekiewicz@wum.edu.pl

  • Objawy alarmowe zakażenia Neisseria meningitidis u dzieci
  • Zasady postępowania w przypadku podejrzenia inwazyjnej choroby meningokokowej – omówienie najważniejszych aspektów związanych z jej diagnostyką oraz leczeniem
  • Metody zapobiegania zakażeniom meningokokami: szczepienia ochronne i chemioprofilaktyka


Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) jest patologią występującą relatywnie rzadko. Każdego roku w Polsce zgłasza się 200-300 jej przypadków, choć bez wątpienia dane te są niedoszacowane i rzeczywista zapadalność jest wyższa. Nosicielstwo Neisseria meningitidis w przedszkolach i żłobkach może sięgać nawet 80%, a to właśnie bezobjawowi nosiciele są najczęstszym źródłem zakażenia. Przebieg choroby jest podstępny; skąpe i niespecyficzne objawy pojawiają się nagle i gwałtownie rozwijają, przez co rokowanie jest niepewne, a śmiertelność duża. Według najnowszych danych Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) wynosiła ona średnio 17,4%, a wśród dzieci w 2 i 3 roku życia odpowiednio 20% i 28,6%1. W związku z powyższym poznanie zasad postępowania w sytuacji podejrzenia IChM oraz możliwości jej zapobiegania za pomocą szczepień ochronnych stają się kluczowe. W Polsce dostępne są szczepionki przeciwko wszystkim istotnym serotypom N. meningitidis, w tym najczęstszemu serotypowi B.

W niniejszym artykule na przykładzie dwóch pacjentów, którzy w ciągu ostatnich miesięcy byli hospitalizowani z powodu IChM, zwięźle omówiono najważniejsze aspekty związane z diagnostyką i leczeniem, a także profilaktyką tej choroby.

Opis przypadku 1

Dotychczas ogólnie zdrowy 22-miesięczny chłopiec, który był szczepiony według Programu Szczepień Ochronnych (PSO), jednak bez szczepień zalecanych, został skierowany na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu gorączki.

Podwyższona temperatura ciała do 39°C po raz pierwszy pojawiła się około południa poprzedniego dnia. Dziecko było wówczas w dość dobrym stanie ogólnym, nie prezentowało innych objawów klinicznych. Matka skontaktowała się telefonicznie z lekarzem dyżurującym w punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, który zalecił podanie leków przeciwgorączkowych i obserwację. Kolejnego dnia rano na skórze dziecka zaobserwowano liczne wybroczyny. Z tego powodu matka zgłosiła się z dzieckiem do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarz przyjmujący w przychodni potwierdził charakter wysypki i wezwał zespół ratownictwa medycznego, który przewiózł pacjenta do szpitala. Podczas transportu chłopiec otrzymał dawkę ceftriaksonu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie przypadku 1

Początek choroby był skąpoobjawowy; obecna była jedynie wysoka gorączka. Jest to typowe dla pierwszej fazy IChM, gdy podwyższonej ciepłocie ciała mogą [...]

Opis przypadku 2

Sześciomiesięczne niemowlę zostało przekazane lotniczym pogotowiem ratunkowym (LPR) na oddział intensywnej terapii (OIT) z powodu podejrzenia zakażenia uogólnionego. Dziecko było dotychczas [...]

Omówienie przypadku 2

Przedstawiony przypadek obrazuje, jak ciężki i gwałtowny może być przebieg IChM. Pierwszym objawem była gorączka, choć nie bardzo wysoka. Pojawiła się [...]

Epidemiologia

W pandemicznym 2020 roku zgłoszono do KOROUN 99 przypadków IChM1. Bez wątpienia miały na to wpływ najpierw całkowity lockdown, a następnie [...]

Objawy kliniczne

Okres wylęgania IChM wynosi 2-10 dni (zwykle są to 3-4 dni). Choroba przebiega najczęściej pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, sepsy lub [...]

Diagnostyka

Potwierdzeniem rozpoznania IChM jest wyizolowanie dwoinek N. meningitidis ze sterylnych płynów ustrojowych, tj. krwi czy płynu mózgowo-rdzeniowego. Biorąc jednak pod uwagę [...]

Leczenie

<<<|Tabela 3>>>

Profilaktyka

Inwazyjna choroba meningokokowa to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych. Śmiertelność w przebiegu sepsy piorunującej sięga nawet 80%. Współczynnik zgonu (CFR – [...]

Podsumowanie

Mimo upływu czasu i dostępności nowych metod zapobiegania zakażeniom N. meningitidis wciąż pozostają one dużym problemem. Wysoce nieswoiste objawy i burzliwy [...]

Do góry