Zobacz kongres na medVOD

Zaproszenie:

Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na XIV Kongres Akademii po Dyplomie Pediatria, który odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2017 roku w Hotelu Gromada Warszawa Lotnisko przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu są „Algorytmy w pediatrii”. Jesteśmy przekonani, że przygotowane przez wybitnych fachowców standardy postępowania w najczęstszych schorzeniach u dzieci będą dla Państwa drogowskazem postępowania w codziennej praktyce lekarskiej. Dołożymy wszelkich starań, by XIV Kongres Akademii po Dyplomie Pediatria był dla każdego uczestnika niezapomnianym przeżyciem. Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich, również i w tym roku spełnimy Państwa oczekiwania.

Z wyrazami głębokiego szacunku
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski


I dzień, piątek

od 7:00

rejestracja uczestników

08:30-08:50

Otwarcie Kongresu - prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

08:50-09:00

Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

09:00- 10:35

SESJA 1 Nefrologia

przewodnicząca sesji: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska 

09:00-09:20

Algorytm postępowania w moczeniu nocnym u dzieci

- prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

09:20-09:40

Algorytm postępowania w nadciśnieniu tętniczym u dzieci

- prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska

09:40-10:00

Zakażenia układu moczowego - algorytm postępowania

- prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska 

10:00-10:20

Algorytm postępowania w małopłytkowości u dzieci

- prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański


10:20-10:35

Dyskusja

10:35-10:55

Czy mamy wpływ na kształtowanie odporności u niemowląt?

- dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień, wykład sponsorowany firmy Nutricia Polska


10:55-11:35

Przerwa

11:35-12:50

SESJA 2 Stany nagłe

przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk

11:35-11:55

Algorytm postępowania w ostrym brzuchu u dziecka

- prof. dr hab. n. med. Jan Godziński


11:55-12:15

Algorytm postępowania z dzieckiem odwodnionym

- prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk

12:15-12:35

Algorytm postępowania w zatruciu substancją psychoaktywną u dzieci

- dr n. med. Agata Michalska, prof. dr hab. n. med. Wojciech Krajewski

12:35-12:50

Dyskusja

12:50-13:10

Bakterie otoczkowe - profilaktyka w praktyce

- dr n. med. Daniel Budzyński, Dział Medyczny, wykład sponsorowany firmy GlaxoSmithKline

13:10-13:30


Zastosowanie pelargonii w leczeniu infekcji  dróg oddechowych
- prof. dr hab. n. med. Hanna Krauss, wykład sponsorowany firmy Phytopharm Klęka

13:30-14:30

Przerwa obiadowa

14:30- 15:45

SESJA 3 Neonatologia/Gastroenterologia

przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Piotr Albrecht

14:30-14:50

Brak przyrostu masy ciała - algorytm postępowania

- prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak

14:50-15:10

Choroba refluksowa przełyku - algorytm postępowania

- dr hab. n. med. Piotr Albrecht 

15:10-15:30

Algorytm postępowania z noworodkiem z podejrzeniem wrodzonej wady metabolizmu

- prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Giżewska

15:30-15:45

Dyskusja

15:45-16:05

Zakażenia rotawirusowe w praktyce klinicysty

- dr n. med. Izabella Stryjewska, Dział Medyczny, wykład sponsorowany firmy GlaxoSmithKline

16:05-16:25

Przerwa

16:25-17:20

SESJA 4 Pulmonologia i alergologia

przewodniczący sesji: prof. nadzw. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

16:25-16:45

Algorytm postępowania w nagłej duszności u dziecka

- prof. nadzw. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

16:45-17:05

Algorytm postępowania w ostrej reakcji alergicznej u dziecka

- prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa

17:05-17:20

Dyskusja

17:20-17:40

Rekomendacje postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w kaszlu u dzieci

- prof. nadzw. dr hab. n. med. Henryk Mazurek, wykład sponsorowany firmy Angelini Pharma Polska

17:40-18:05

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - choroba o różnej etiologii

- dr n. med. Ewa Duszczyk, wykład sponsorowany firmy Pfizer Polska

18:05-18:25

Przerwa

18:25-19:20

SESJA 5 Hematologia

przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak

18:25-18:45

Algorytm diagnostyki i leczenia niedokrwistości u dzieci

- prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

18:45-19:05

Powiększone węzły chłonne - algorytm postępowania

- prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak

19:05-19:20

Dyskusja

19:20-19:40

Kaszlące dziecko - algorytm postępowania

 – prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, wykład sponsorowany firmy Pierre Fabre Medicament Polska

19:40

Kolacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach sponsorowanych przez firmę Bayer Polska  

pt: Leczenie ANN w codziennej praktyce pediatrycznej 

prowadzonych przez dr hab. n. med. Wojciecha Feleszko

 

ZAPISY W PUNKCIE REJESTRACYJNYM I DNIA KONGRESU, 7 KWIETNIA 2017 OD GODZINY 8:00.

Liczba miejsc ograniczona

Program:

II dzień, sobota

08:00-09:00

SESJA 6  20 pytań o…

przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski, dr hab. n. med. Anna Raciborska, prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

08:00-08:20

Choroby tarczycy u dzieci

- prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski

08:20-08:40

Nowotwory u dzieci

- dr hab. n. med. Anna Raciborska

08:40-09:00

Leczenie padaczki

- prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn

09:00-09:25

Do all pneumococcal conjugated vaccines have the same IMPACT

- prof. David Greenberg - wykład sponsorowany firmy Pfizer Polska (wykład tłumaczony
symultanicznie)

09:25-09:45

Przerwa

09:45- 11:00

SESJA 7 Laryngologia

przewodnicząca sesji: prof. dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz

09:45-10:05

Algorytm postępowania w częstych krwawieniach z nosa

- prof. dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz

10:05-10:25

Algorytm rozpoznawania i  leczenia ostrego zapalenia ucha

- dr hab. n. med. Wojciech Gawron

10:25-10:45

Algorytm postępowania w zespole krupu

- prof. nadzw. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

10:45-11:00

Dyskusja

11:00-11:20

Kryteria Rzymskie IV w codziennej praktyce

- dr n. med. Beata Klincewicz, wykład sponsorowany firmy Nutricia Polska

11:20-12:20

Przerwa obiadowa

12:20-13:35

SESJA 8 Pulmonologia

przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

12:20-12:40

Algorytm postępowania w zapaleniu oskrzeli z nasilonymi świstami

 - prof. dr hab. n. med. Marek Kulus

12:40-13:00

Algorytm postępowania po aspiracji ciała obcego przez dziecko

 - dr n. med. Andrzej Pogorzelski

13:00-13:20

Algorytm postępowania z dzieckiem z przebytą w okresie noworodkowym dysplazją oskrzelowo-płucną

- dr hab. n. med. Przemko Kwinta

13:20-13:35

Dyskusja

13:35-13:55

Przerwa

13:55-15:50

SESJA 9 Endokrynologia

przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

13:55-14:15

Algorytm diagnostyki i leczenia otyłości u dzieci

- prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mazur

14:15-14:35

Algorytm postępowania z dzieckiem z upośledzeniem wzrastania

- prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

14:35-14:55

Algorytm postępowania z dzieckiem matki z chorobą tarczycy

- dr hab. n. med. Maciej Hilczer

14:55-15:15

Algorytm postępowania z dzieckiem z wrodzonym przerostem nadnerczy

- prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki

15:15-15:35

Algorytm postępowania z dzieckiem z hiperglikemią

 - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec

15:35-15:50

Dyskusja

15:50

Zakończenie KongresuOrganizator zastrzega sobie prawo zmian w programie Kongresu. Prosimy o sprawdzenie ostatecznej wersji programu na stronie na 2 dni przed rozpoczęciem Kongresu.
Kongresy są prowadzone w ramach kształcenia zawodowego wynikającego z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Pomorski Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Szczecin
• dr hab. n. med. Maria Giżewska 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego
• prof. dr hab. n. med. Marek Kulus
Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; I Katedra Pediatrii
• prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
• prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
• dr hab. n. med. Przemko Kwinta
Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Lekarski; Instytut Pediatrii
• prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego; Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
• prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

• dr hab. n. med. Anna Raciborska 
Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży; Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

• prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; Klinika Pediatrii i Nefrologii 
• prof. dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza, Warszawa
• prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec
Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii
• prof. nadzw. dr hab. n. med. Henryk Mazurek
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu; Instytut Zdrowia


• prof. dr hab. n. med. Marcin Tkaczyk
Instytut ,,Centrum Zdrowia Matki Polki”; Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
• prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Krajowy Konsultant ds. pediatrii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Studium Kliniczno-Dydaktyczne; Klinika Pediatrii
• prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mazur
Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Medyczny; Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
• prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

dr hab. n. med. Piotr Albrecht
Warszawski Uniwersytet; I Wydział; I Katedra Pediatrii


• prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego


• prof. dr hab. n. med. Aleksandra Żurowska
Gdański Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia

• dr hab. n. med. Wojciech Gawron
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich; Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego; Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

• prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego

• dr n. med. Andrzej Pogorzelski
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc


• prof. dr hab. n. med. Barbara Iwańczak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarski; II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

• prof. dr hab. n. med. Wojciech Krajewski
Instytut ‘’Centrum Zdrowia Matki Polki’’; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

• prof. dr hab. n. med. Jan Godziński

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Lekarski; Katedra Medycyny Ratunkowej

• prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu; Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej

InformacjeHotele:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wymienionych niżej hotelach uczestnikom kongresów Akademii po Dyplomie przysługują zniżki na ceny pokoi. 

Hotele zastrzegają sobie prawo do zmiany oferowanych cen. Prosimy o sprawdzenie aktualnego  cennika  w hotelach.  

Kontakt

Skontaktuj się z nami.
Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych pól:

   Mt logo

   Wydawca:
   Medical Tribune Polska Sp. z o.o
   ul. Powązkowska 44C
   01-797 Warszawa

   +48 (22) 444 24 00

   Dział prenumeraty
   801 044 415
   +48 (22) 444 24 44

   Termin i miejsce:

   Termin:
   7-8 kwietnia 2017 r.

   Miejsce:
   Sangate Airport Hotel (dawniej Gromada Warszawa Lotnisko)
   ul. 17 Stycznia 32, Warszawa

   Apd