Monografia Żywienie niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych

Redaktor naukowy:
dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska, dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura
Rok wydania:
2023
Oprawa:
Miękka
Objętość:
84
Specjalizacja:
Medycyna rodzinna, Pediatria
 • Opis

  Monografia stanowi przekrojowe opracowanie zagadnień związanych z żywieniem dzieci w sytuacjach kryzysowych w zgodzie z międzynarodowymi wytycznymi IYCF-E (Infant and Young Child Feeding in Emergencies), ale z uwzględnieniem polskiego kontekstu społecznego, kulturowego i ekonomicznego. Kompendium wiedzy pomocne pediatrom i lekarzom rodzinnym.

  Zawartość publikacji:

  1. Przedstawienie ogólnych zasad żywienia niemowląt i małych dzieci, w tym omówienie zapotrzebowania dobowego na energię i wybranych składników pokarmowych w zależności od wieku dziecka oraz zasad wprowadzania wybranych produktów spożywczych do diety niemowląt. 

  2. Praktyczne wskazówki dotyczące zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego żywienie niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych oparte na Wytycznych Operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (OG-IFE). 

  3. Omówienie zasad poradnictwa dotyczącego żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych, w tym umiejętności ustalenia pierwszeństwa kobiet, które wymagają natychmiastowej pomocy oraz zasad związanych z efektywnym komunikowaniem się. 

  4. Immunoprotekcyjne i prozdrowotne działanie mleka kobiecego, relaks i ukojenie dla matki i dziecka, jako istotne korzyści karmienia piersią w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, związanych z ubóstwem, pandemią, wojnami czy problemami imigracyjnymi. 

  5. Przybliżenie strategii zwiększenia dostępu do mleka kobiecego w obliczu kryzysu, w tym poruszenie zagadnienia indukcji laktacji i relaktacji. 

  6. Odpowiedź na pytanie: jak prowadzić żywienie uzupełniające w sytuacjach kryzysowych? 

  7. Charakterystyka grup pacjentów najbardziej narażonych na problemy żywieniowe w sytuacjach kryzysowych. Omówienie między innymi żywienia kobiet ciężarnych, karmiących piersią i przedstawienie przykładów interwencji, które mają na celu zapobieganie tym trudnościom.  

   

 • Spis treści

  1. Ogólne zasady żywienia niemowląt i małych dzieci - dr. n med. i n. i zdr. Agnieszka Bzikowska -Jura

  2. Uwarunkowania prawno-społeczne zasad żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E) - dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek, dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska, mgr Małgorzata Gawrońska

  3. Charakterystyka poradnictwa w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach nagłych - dr n. med. i n. i zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura

  4. Karmienie piersią w sytuacji kryzysowej

  4.1 Znaczenie karmienia piersią - prof. dr hab. n med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka 

  4.2 Wsparcie laktacyjne w sytuacjach kryzysowych – bariery, wyzwania i proponowane rozwiązania - mgr Malwina Okrześnik

  5. Strategie zwiększenia dostępu do mleka kobiecego w obliczu kryzysu

  5.1 Wybór sposobu karmienia dziecka niekarmionego piersią przez własną matkę - mgr Natalia Anuszkiewicz, dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura, mgr Małgorzata Gawrońska, dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

  5.2 Banki mleka kobiecego - mgr Natalia Anuszkiewicz, dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura, mgr Małgorzata Gawrońska, dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

  6. Żywienie uzupełniające w sytuacjach kryzysowych - dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura

  7. Zasady żywienia mieszankami mlecznymi dzieci zdrowych w sytuacjach kryzysowych - dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek, dr hab. n. med. Andrea Horvath

  8. Grupy ryzyka i najczęstsze problemy żywieniowe wynikające z sytuacji kryzysowej wraz z przykładami interwencji

  8.1 Kobiety ciężarne i karmiące piersią - dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura

  8.2 Noworodki - prof. dr n med. Barbara Królak-Olejnik, dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura,  dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

  8.3 Niemowlęta i dzieci do 2 lat - dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura, dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

Monografia stanowi przekrojowe opracowanie zagadnień związanych z żywieniem dzieci w sytuacjach kryzysowych w zgodzie z międzynarodowymi wytycznymi IYCF-E (Infant and Young Child Feeding in Emergencies), ale z uwzględnieniem polskiego kontekstu społecznego, kulturowego i ekonomicznego. Kompendium wiedzy pomocne pediatrom i lekarzom rodzinnym.

Zawartość publikacji:

1. Przedstawienie ogólnych zasad żywienia niemowląt i małych dzieci, w tym omówienie zapotrzebowania dobowego na energię i wybranych składników pokarmowych w zależności od wieku dziecka oraz zasad wprowadzania wybranych produktów spożywczych do diety niemowląt. 

2. Praktyczne wskazówki dotyczące zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego żywienie niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych oparte na Wytycznych Operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (OG-IFE). 

3. Omówienie zasad poradnictwa dotyczącego żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych, w tym umiejętności ustalenia pierwszeństwa kobiet, które wymagają natychmiastowej pomocy oraz zasad związanych z efektywnym komunikowaniem się. 

4. Immunoprotekcyjne i prozdrowotne działanie mleka kobiecego, relaks i ukojenie dla matki i dziecka, jako istotne korzyści karmienia piersią w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, związanych z ubóstwem, pandemią, wojnami czy problemami imigracyjnymi. 

5. Przybliżenie strategii zwiększenia dostępu do mleka kobiecego w obliczu kryzysu, w tym poruszenie zagadnienia indukcji laktacji i relaktacji. 

6. Odpowiedź na pytanie: jak prowadzić żywienie uzupełniające w sytuacjach kryzysowych? 

7. Charakterystyka grup pacjentów najbardziej narażonych na problemy żywieniowe w sytuacjach kryzysowych. Omówienie między innymi żywienia kobiet ciężarnych, karmiących piersią i przedstawienie przykładów interwencji, które mają na celu zapobieganie tym trudnościom.  

 

1. Ogólne zasady żywienia niemowląt i małych dzieci - dr. n med. i n. i zdr. Agnieszka Bzikowska -Jura

2. Uwarunkowania prawno-społeczne zasad żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych (IYCF-E) - dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek, dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska, mgr Małgorzata Gawrońska

3. Charakterystyka poradnictwa w zakresie żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach nagłych - dr n. med. i n. i zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura

4. Karmienie piersią w sytuacji kryzysowej

4.1 Znaczenie karmienia piersią - prof. dr hab. n med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka 

4.2 Wsparcie laktacyjne w sytuacjach kryzysowych – bariery, wyzwania i proponowane rozwiązania - mgr Malwina Okrześnik

5. Strategie zwiększenia dostępu do mleka kobiecego w obliczu kryzysu

5.1 Wybór sposobu karmienia dziecka niekarmionego piersią przez własną matkę - mgr Natalia Anuszkiewicz, dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura, mgr Małgorzata Gawrońska, dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

5.2 Banki mleka kobiecego - mgr Natalia Anuszkiewicz, dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura, mgr Małgorzata Gawrońska, dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

6. Żywienie uzupełniające w sytuacjach kryzysowych - dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura

7. Zasady żywienia mieszankami mlecznymi dzieci zdrowych w sytuacjach kryzysowych - dr n. prawn. Anna Koronkiewicz-Wiórek, dr hab. n. med. Andrea Horvath

8. Grupy ryzyka i najczęstsze problemy żywieniowe wynikające z sytuacji kryzysowej wraz z przykładami interwencji

8.1 Kobiety ciężarne i karmiące piersią - dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura

8.2 Noworodki - prof. dr n med. Barbara Królak-Olejnik, dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura,  dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

8.3 Niemowlęta i dzieci do 2 lat - dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Bzikowska-Jura, dr hab. n. o zdr. Aleksandra Wesołowska

Monografia Żywienie niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych

59,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: