Zaburzenie ze spektrum autyzmu. Od diagnostyki po odpowiednie postępowanie

Redaktor naukowy:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, dr n. med. Krzysztof Maria Wilczyński
Rok wydania:
2024
Oprawa:
Miękka
Objętość:
232
Wymiary:
127 x 193 mm
Specjalizacja:
Psychologia, Medycyna rodzinna, Pediatria, Psychiatria, Neurologia
 • Opis

  Książka zbiera najnowszą wiedzę dotyczącą zaburzeń ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder; ASD), objawy kliniczne przedstawia w oparciu o nowe klasyfikacje, szczególnie ICD-11, odnosi się do zagadnienia neuroróżnorodności, przedstawiając zaburzenie ze spektrum autyzmu w kategorii „urody” lub alternatywnego sposobu rozwoju psychoruchowego.
  Zarysowuje historię autyzmu i jego konceptualizację, obalając mity, czy legendy z nim związane. Po raz pierwszy w literaturze polskiej przedstawia koncepcje ewolucyjne zaburzenia ze spektrum autyzmu, popierając wiedzę badaniami antropologicznymi i genetycznymi. Ponadto odnosi się do seksualności i kształtowania tożsamości płciowej w tej grupie pacjentów.

  Ukazuje genetyczne podłoże objawów ASD z jednej strony i równocześnie obrazuje ASD jako objaw znanych zespołów genetycznych. W etiologii uwzględnia neuroobrazowanie, aspekty immunologiczne oraz neuropatologię. Wyodrębnia objawy i diagnozę ASD u małego dziecka do 3 r. ż., a także ASD u dziewcząt i kobiet. Omawia diagnostykę i koncepcje psychologiczne zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nakreśla zaburzenia neurologiczne u osób z ASD, jak również objawy ASD w zaburzeniach metabolicznych.
  Szeroko opisuje współchorobowość, a także farmakoterapię, zarysowując nowoczesne kierunki badań, oddziaływania terapeutyczne w module terapii behawioralno-poznawczej, trening umiejętności społecznych, psychoedukację czy inne oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne.

 • Spis treści

  1. Neuroróżnorodność – definicja, rozwój koncepcji - Alicja Kawalec, Małgorzata Janas-Kozik

  2. Legendy, mnisi i naukowcy– historia autyzmu i jego konceptualizacji - Agnieszka Słopień, Ireneusz Jelonek

  3. Ewolucyjne spojrzenie na zaburzenia ze spektrum autyzmu - Małgorzata Janas-Kozik, Krzysztof Maria Wilczyński

  4. Epidemiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu - Agnieszka Słopień

  5. Genetyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - Krzysztof Maria Wilczyński

  6. Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu - neuroobrazowanie, aspekty immunologiczne, neuropatologia - Agnieszka Słopień

  7. Obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu w świetle nowych kryteriów diagnostycznych ICD 11 - Lena Cichoń, Ireneusz Jelonek  

  8. ASD u dziewcząt i kobiet - Agnieszka Słopień, Krzysztof Maria Wilczyński

  9. Spektrum autyzmu u dzieci w wieku do 3 lat - objawy i diagnoza - Ewa Pisula, Alicja Niedźwiecka

  10. Koncepcje psychologiczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu - Aleksandra Stasik

  11. Zaburzenia neurologiczne u osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu - Elżbieta Stawicka

  12. Objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu w zaburzeniach metabolicznych - Elżbieta Stawicka

  13. Współchorobowość psychiatryczna w zaburzeniach ze spektrum autyzmu - Lena Cichoń, Ireneusz Jelonek

  14. Terapia poznawczo-behawioralna, treningi umiejętności społecznych, programy terapeutyczne ukierunkowane na rozwój teorii umysłu, psychoedukacja w zaburzeniach ze spektrum autyzmu - Anita Bryńska

  15. Psychofarmakologia w zaburzeniach ze spektrum autyzmu – stan obecny i kierunki badań - Tomasz Wolańczyk, Krzysztof Maria Wilczyński

  16. Inne formy terapeutyczne wykorzystywane przy ASD - Agnieszka Słopień, Anita Bryńska

  17. Zagadnienia seksualności osób ze spektrum autyzmu - Krzysztof Maria Wilczyński, Małgorzata Janas-Kozik

Książka zbiera najnowszą wiedzę dotyczącą zaburzeń ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder; ASD), objawy kliniczne przedstawia w oparciu o nowe klasyfikacje, szczególnie ICD-11, odnosi się do zagadnienia neuroróżnorodności, przedstawiając zaburzenie ze spektrum autyzmu w kategorii „urody” lub alternatywnego sposobu rozwoju psychoruchowego.
Zarysowuje historię autyzmu i jego konceptualizację, obalając mity, czy legendy z nim związane. Po raz pierwszy w literaturze polskiej przedstawia koncepcje ewolucyjne zaburzenia ze spektrum autyzmu, popierając wiedzę badaniami antropologicznymi i genetycznymi. Ponadto odnosi się do seksualności i kształtowania tożsamości płciowej w tej grupie pacjentów.

Ukazuje genetyczne podłoże objawów ASD z jednej strony i równocześnie obrazuje ASD jako objaw znanych zespołów genetycznych. W etiologii uwzględnia neuroobrazowanie, aspekty immunologiczne oraz neuropatologię. Wyodrębnia objawy i diagnozę ASD u małego dziecka do 3 r. ż., a także ASD u dziewcząt i kobiet. Omawia diagnostykę i koncepcje psychologiczne zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nakreśla zaburzenia neurologiczne u osób z ASD, jak również objawy ASD w zaburzeniach metabolicznych.
Szeroko opisuje współchorobowość, a także farmakoterapię, zarysowując nowoczesne kierunki badań, oddziaływania terapeutyczne w module terapii behawioralno-poznawczej, trening umiejętności społecznych, psychoedukację czy inne oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne.

1. Neuroróżnorodność – definicja, rozwój koncepcji - Alicja Kawalec, Małgorzata Janas-Kozik

2. Legendy, mnisi i naukowcy– historia autyzmu i jego konceptualizacji - Agnieszka Słopień, Ireneusz Jelonek

3. Ewolucyjne spojrzenie na zaburzenia ze spektrum autyzmu - Małgorzata Janas-Kozik, Krzysztof Maria Wilczyński

4. Epidemiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu - Agnieszka Słopień

5. Genetyka zaburzeń ze spektrum autyzmu - Krzysztof Maria Wilczyński

6. Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu - neuroobrazowanie, aspekty immunologiczne, neuropatologia - Agnieszka Słopień

7. Obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu w świetle nowych kryteriów diagnostycznych ICD 11 - Lena Cichoń, Ireneusz Jelonek  

8. ASD u dziewcząt i kobiet - Agnieszka Słopień, Krzysztof Maria Wilczyński

9. Spektrum autyzmu u dzieci w wieku do 3 lat - objawy i diagnoza - Ewa Pisula, Alicja Niedźwiecka

10. Koncepcje psychologiczne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu - Aleksandra Stasik

11. Zaburzenia neurologiczne u osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu - Elżbieta Stawicka

12. Objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu w zaburzeniach metabolicznych - Elżbieta Stawicka

13. Współchorobowość psychiatryczna w zaburzeniach ze spektrum autyzmu - Lena Cichoń, Ireneusz Jelonek

14. Terapia poznawczo-behawioralna, treningi umiejętności społecznych, programy terapeutyczne ukierunkowane na rozwój teorii umysłu, psychoedukacja w zaburzeniach ze spektrum autyzmu - Anita Bryńska

15. Psychofarmakologia w zaburzeniach ze spektrum autyzmu – stan obecny i kierunki badań - Tomasz Wolańczyk, Krzysztof Maria Wilczyński

16. Inne formy terapeutyczne wykorzystywane przy ASD - Agnieszka Słopień, Anita Bryńska

17. Zagadnienia seksualności osób ze spektrum autyzmu - Krzysztof Maria Wilczyński, Małgorzata Janas-Kozik

Zaburzenie ze spektrum autyzmu. Od diagnostyki po odpowiednie postępowanie

59,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: